Nazwisko i imię:
Maukisch Johannes.
Tytuł:
Mnemosynae tabula Reipublicae Gedanensis proceribus in novello viridario, novis aedibus a. 1659 exornato et fenestris pellucidis illustrato. [Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1660].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1660).
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 2. [K. tyt., antykwa:] Mnemosynae Tabula [kursywa:] Magnificis, Nobilissimis, perquàm Strenuis, Amplissimisq3 [antykwa:] Reipublicae Gedanensis Proceribus in novello Viridario, Scholae Efflorescentis Symbolo, E Scholarchalis Collegii Munificentiâ Novis aedibus Anno 1659. exornato, Et ipso die, Pacificationi Polono-Svecicae Sacro, Videlicet III. Maij Anno 1660. Magnorum Patronorum Liberalitate Fenestris pellucidis illustrato. Suspensa â Johanne Maukisch, SS. Theol. D. et Profess. Publ. Gymnasii Gedan. Rectore, et Pastore SS. Trinitatis. [linia] Anno Qvo PaX Magna PoLono aC Gotho Data est. Autor wymienia patrycjuszy gdańskich: Adriana Linde, Mikołaja Bodecka, Adriana Engelkego, Joachima Schradera, Natana Schmiedena, Fryderyka Ehlera, Walentego Bodecka, Gerarda Bartscha, Krystiana Schrödera, Michała Fischera; na końcu tekstu zamieszczono krótkie dane biograficzne wyżej wymienionych osób. Na odwr. k. tyt. winieta florystyczna: główka aniołka na tle elementów rollwerku, po bokach dwa aniołki z trombitami. Inicjał tekstu maureskowy; pismo: antykwa, kursywa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: 63 4° adl. 86. Biblioteka Gdańska PAN: Oe 7 2° adl. 154.
Dodatkowe:
Jerzy Bartsch Gerard Bergmann (Barckmann), (zm. 1660), ławnik gdański. Mikołaj Bodeck (zm. 1676), burmistrz, burgr. królewski m. Gdańska. Walenty Bodeck (II) (zm. 1677), rajca, ławnik gdański. Fryderyk Ehler (zm. 1665), burmistrz gdański. Adrian Engelke (zm. 1661), rajca gdański. Michał Fischer (zm. 1669), ławnik, rajca gdański. Adrian von der Linde (II) (zm. 1682), rajca i burmistrz m. Gdańska. Jan Maukisch (zm. 1669), rektor gimn. gdańskiego, prof. teologii, pastor przy kościele św. Trójcy w Gdańsku. Natan Schmieden (zm. 1663), burmistrz gdański, od 1644 łowczy królewski. Joachim Schrader (zm. 1662), rajca gdański. Krystian Schröder (zm. 1701), burmistrz gdański.
Całość:
Maukisch Johannes.
Mnemosynae tabula Reipublicae Gedanensis proceribus in novello viridario, novis aedibus a. 1659 exornato et fenestris pellucidis illustrato. [Gdańsk, D. Fr. Rhete, 1660].
B. m., b. r. (Gdańsk, druk. Dawid Fryderyk Rhete, 1660).
folio, k. nlb. 2.
[K. tyt., antykwa:] Mnemosynae Tabula [kursywa:] Magnificis, Nobilissimis, perquàm Strenuis, Amplissimisq3 [antykwa:] Reipublicae Gedanensis Proceribus in novello Viridario, Scholae Efflorescentis Symbolo, E Scholarchalis Collegii Munificentiâ Novis aedibus Anno 1659. exornato, Et ipso die, Pacificationi Polono-Svecicae Sacro, Videlicet III. Maij Anno 1660. Magnorum Patronorum Liberalitate Fenestris pellucidis illustrato. Suspensa â Johanne Maukisch, SS. Theol. D. et Profess. Publ. Gymnasii Gedan. Rectore, et Pastore SS. Trinitatis. [linia] Anno Qvo PaX Magna PoLono aC Gotho Data est.
Autor wymienia patrycjuszy gdańskich: Adriana Linde, Mikołaja Bodecka, Adriana Engelkego, Joachima Schradera, Natana Schmiedena, Fryderyka Ehlera, Walentego Bodecka, Gerarda Bartscha, Krystiana Schrödera, Michała Fischera; na końcu tekstu zamieszczono krótkie dane biograficzne wyżej wymienionych osób.
Na odwr. k. tyt. winieta florystyczna: główka aniołka na tle elementów rollwerku, po bokach dwa aniołki z trombitami. Inicjał tekstu maureskowy; pismo: antykwa, kursywa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: 63 4° adl. 86.
Biblioteka Gdańska PAN: Oe 7 2° adl. 154.
Jerzy Bartsch Gerard Bergmann (Barckmann), (zm. 1660), ławnik gdański.
Mikołaj Bodeck (zm. 1676), burmistrz, burgr. królewski m. Gdańska.
Walenty Bodeck (II) (zm. 1677), rajca, ławnik gdański.
Fryderyk Ehler (zm. 1665), burmistrz gdański.
Adrian Engelke (zm. 1661), rajca gdański.
Michał Fischer (zm. 1669), ławnik, rajca gdański.
Adrian von der Linde (II) (zm. 1682), rajca i burmistrz m. Gdańska.
Jan Maukisch (zm. 1669), rektor gimn. gdańskiego, prof. teologii, pastor przy kościele św. Trójcy w Gdańsku.
Natan Schmieden (zm. 1663), burmistrz gdański, od 1644 łowczy królewski.
Joachim Schrader (zm. 1662), rajca gdański.
Krystian Schröder (zm. 1701), burmistrz gdański.