Nazwisko i imię:
Hacki Michał Antoni.
Tytuł:
Regium nomen Joannes regis Poloniarum combinationes literales includens et anagrammata poemate efformans. Oliwa, druk. Cystersów, [1677].
Miejsce i rok wydania:
Oliwa, druk. Cystersów, 1677.
Opis/komentarz:
folio, k. 1 zadrukowana, jednostronnie. [Tyt. nagł., antykwa:] Regium nomen Joannes serenissimi ac potentissimi regis Poloniarum Combinationes Literales Bis Mille Quingentas Viginti includens, et Viginti Anagrammata significativa in Uno connexa Poëmate efformans, fausta regi vota felicia Poloniae auguria fatalia hosti omina manifestans, Luce, Ipsi Regio Natali Sacra, Majestati Sacrae consecratur ab Humillimo [kursywa:] Sac. S. R. M. suae [antykwa:] Subdito, servo, Cliente, et Exoratore M. A. H. A. C. [u dołu k. pod linią z ozdobników drukarskich:] Typis Monasterii Oliviensis Sacri Ordinis Cistereiensis. Krypt, nazwiska autora oraz chronostych: 1677 rozwiązane ręką W. Schlieffa. Tyt., wiersz (środkiem) i adres wyd. oddzielają linie i listwa z ozdobników drukarskich. Pod szpaltami po trzy ozdobniki złożone z gwiazdek. Inicjał biały florystyczny; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 42.
Dodatkowe:
Michał Antoni Hacki (zm. 1703), opat oliwski, sekr. Jana III Sobieskiego, dyplomata, pisarz. Jan III Sobieski, król polski. Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. Zob.: E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 334.
Całość:
Hacki Michał Antoni.
Regium nomen Joannes regis Poloniarum combinationes literales includens et anagrammata poemate efformans. Oliwa, druk. Cystersów, [1677].
Oliwa, druk. Cystersów, 1677.
folio, k. 1 zadrukowana, jednostronnie.
[Tyt. nagł., antykwa:] Regium nomen Joannes serenissimi ac potentissimi regis Poloniarum Combinationes Literales Bis Mille Quingentas Viginti includens, et Viginti Anagrammata significativa in Uno connexa Poëmate efformans, fausta regi vota felicia Poloniae auguria fatalia hosti omina manifestans, Luce, Ipsi Regio Natali Sacra, Majestati Sacrae consecratur ab Humillimo [kursywa:] Sac. S. R. M. suae [antykwa:] Subdito, servo, Cliente, et Exoratore M. A. H. A. C. [u dołu k. pod linią z ozdobników drukarskich:] Typis Monasterii Oliviensis Sacri Ordinis Cistereiensis.
Krypt, nazwiska autora oraz chronostych: 1677 rozwiązane ręką W. Schlieffa.
Tyt., wiersz (środkiem) i adres wyd. oddzielają linie i listwa z ozdobników drukarskich. Pod szpaltami po trzy ozdobniki złożone z gwiazdek. Inicjał biały florystyczny; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 42.
Michał Antoni Hacki (zm. 1703), opat oliwski, sekr. Jana III Sobieskiego, dyplomata, pisarz.
Jan III Sobieski, król polski.
Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
Zob.: E. Kotarski, Gdańska poezja okolicznościowa XVII wieku, Gdańsk 1993, s. 334.