Nazwisko i imię:
(Maksymilian II Emanuel, elektor bawarski, Teresa Kunegunda Sobieska).
Tytuł:
Lectori Benevolo, cum debita Honoris praefatione, cultum, studia, salutem... [Zaproszenie na orację w dniu 19 VIII 1694 z okazji mających się odbyć zaślubin Maksymiliana Emanuela, elektora bawarskiego i Teresy Kunegundy, córki Jana III Sobieskiego. Toruń, b. dr., przed 18 VII 1694].
Miejsce i rok wydania:
Toruń, 1694.
Opis/komentarz:
folio, k. 1 zadrukowana jednostronnie. [Nagł., antykwa:] Lectori Benevolo, [kursywa:] cum debita Honoris praefatione, [antykwa:] cultum, studia, salutem. [Inc.:] [Inc.:] (A6)Egre interdum coalescunt... [w. 44:] P. P. Thoruni, A. O. R. [1694] d. XIIX. Mensis Augusti. Professores ac Visitatores Gymnasii. Zaproszenie na orację w dniu 19 VIII 1694 z okazji mających się odbyć zaślubin Maksymiliana Emanuela, elektora bawarskiego i Teresy Kunegundy, córki Jana III Sobieskiego. Inicjał florystyczny.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 59.
Dodatkowe:
Jan III Sobieski, król polski. Maksymilian II Emanuel (zm. 1726), el. bawarski. Teresa Kunegunda (zm. 1730), córka Jana III Sobieskiego, żona Maksymiliana II Emanuela, el. bawarskiego.
Całość:
(Maksymilian II Emanuel, elektor bawarski, Teresa Kunegunda Sobieska).
Lectori Benevolo, cum debita Honoris praefatione, cultum, studia, salutem... [Zaproszenie na orację w dniu 19 VIII 1694 z okazji mających się odbyć zaślubin Maksymiliana Emanuela, elektora bawarskiego i Teresy Kunegundy, córki Jana III Sobieskiego. Toruń, b. dr., przed 18 VII 1694].
Toruń, 1694.
folio, k. 1 zadrukowana jednostronnie.
[Nagł., antykwa:] Lectori Benevolo, [kursywa:] cum debita Honoris praefatione, [antykwa:] cultum, studia, salutem. [Inc.:] [Inc.:] (A6)Egre interdum coalescunt... [w. 44:] P. P. Thoruni, A. O. R. [1694] d. XIIX. Mensis Augusti. Professores ac Visitatores Gymnasii.
Zaproszenie na orację w dniu 19 VIII 1694 z okazji mających się odbyć zaślubin Maksymiliana Emanuela, elektora bawarskiego i Teresy Kunegundy, córki Jana III Sobieskiego. Inicjał florystyczny.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 59.
Jan III Sobieski, król polski.
Maksymilian II Emanuel (zm. 1726), el. bawarski.
Teresa Kunegunda (zm. 1730), córka Jana III Sobieskiego, żona Maksymiliana II Emanuela, el. bawarskiego.