Nazwisko i imię:
Bernhardi Sophianna (Corbiniani Sophianna).
Tytuł:
Ad Elisabetham Charlotte marchionissam Brandenburgensem etc. cum memoriae electori Georgio Wilhelmo coniugi eius iusta funebria fierent Regiomonti, d. 11 Martii a. 1642. Królewiec, J. Reussner, 1642.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1642.
Opis/komentarz:
folio, k. 1 zadrukowana jednostronnie. [Nagł., antykwa:] Ad illustrissimam, celesissimamq; principem ac dominam, dominam Elisabetham Charlotte, Marchionissam et Electricem Brandenburgensem, oriundam è Prosapia Electorali Palatinorum ad Rhenum, in Prussia, Juliae, Cliviae, Montium, Stetini, Pomeraniae, Ducissam etc. Dn. suam clementissimam, cum Dive memoriae Principi et Electori Dn. Dn. Georgio Wilhelmo, Duci Borussiae etc. Conjugi ejus desideratissimo, justa funebria fierent Regiomonti Boruss. d. XI. Martij S. G. Anno 1642 [rz.] [u dołu k. pod listwą, gotyk:] Königsberg bey Peter Händeln Buchhändlern Gedruckt durch Johann Reusnern anno 1642. [u dołu s. z lewej, kursywa:] Sereniss: elektor brandeburg. Fridericus Wilhelmus etc. etc. etc. Interprète subjectissimae mentis humilima servâ [antykwa:] Sophianna Corbiniani. Pod tyt. miedzioryt 270x250 mm, sygn.: P.W. pinxit. Anno. 1642. Johann Hermann sculpsit. Jest to wiersz w jęz. niem. oraz jego tłumaczenie łac. Zofii Anny Bernitz. Inicjał maureskowy; pismo: antykwa z dod. kursywy, gotyk. Przedruk: I. Lewandowski, Zofia Korbiniana-Bernitzowa łacińska poetka na dworze Wazów, „Symbole philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” t. 2 (1974), Poznań 1975, s. 116-117.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 54.
Dodatkowe:
Zofia Anna Bernitz (Corbiniani Bernhardi de), (zm. przed 1689), poetka łac, żona chirurga królewskiego Marcina Bernhardi de Bernitz. Elżbieta Karolina (zm. 1660) córka Fryderyka IV, żona Jerzego Wilhelma, el. brand. Jan Hermann (zm. po 1658), w 1. 1639 -16588 rytownik w Gdańsku i Królewcu. Jerzy Wilhelm Hohenzollern (zm. 1640), el. brand., książę pruski.
Całość:
Bernhardi Sophianna (Corbiniani Sophianna).
Ad Elisabetham Charlotte marchionissam Brandenburgensem etc. cum memoriae electori Georgio Wilhelmo coniugi eius iusta funebria fierent Regiomonti, d. 11 Martii a. 1642. Królewiec, J. Reussner, 1642.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1642.
folio, k. 1 zadrukowana jednostronnie.
[Nagł., antykwa:] Ad illustrissimam, celesissimamq; principem ac dominam, dominam Elisabetham Charlotte, Marchionissam et Electricem Brandenburgensem, oriundam è Prosapia Electorali Palatinorum ad Rhenum, in Prussia, Juliae, Cliviae, Montium, Stetini, Pomeraniae, Ducissam etc. Dn. suam clementissimam, cum Dive memoriae Principi et Electori Dn. Dn. Georgio Wilhelmo, Duci Borussiae etc. Conjugi ejus desideratissimo, justa funebria fierent Regiomonti Boruss. d. XI. Martij S. G. Anno 1642 [rz.] [u dołu k. pod listwą, gotyk:] Königsberg bey Peter Händeln Buchhändlern Gedruckt durch Johann Reusnern anno 1642. [u dołu s. z lewej, kursywa:] Sereniss: elektor brandeburg. Fridericus Wilhelmus etc. etc. etc. Interprète subjectissimae mentis humilima servâ [antykwa:] Sophianna Corbiniani.
Pod tyt. miedzioryt 270x250 mm, sygn.: P.W. pinxit. Anno. 1642. Johann Hermann sculpsit. Jest to wiersz w jęz. niem. oraz jego tłumaczenie łac. Zofii Anny Bernitz. Inicjał maureskowy; pismo: antykwa z dod. kursywy, gotyk.
Przedruk: I. Lewandowski, Zofia Korbiniana-Bernitzowa łacińska poetka na dworze Wazów, „Symbole philologorum Posnaniensium Graecae et Latinae” t. 2 (1974), Poznań 1975, s. 116-117.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 54.
Zofia Anna Bernitz (Corbiniani Bernhardi de), (zm. przed 1689), poetka łac, żona chirurga królewskiego Marcina Bernhardi de Bernitz.
Elżbieta Karolina (zm. 1660) córka Fryderyka IV, żona Jerzego Wilhelma, el. brand.
Jan Hermann (zm. po 1658), w 1. 1639 -16588 rytownik w Gdańsku i Królewcu.
Jerzy Wilhelm Hohenzollern (zm. 1640), el. brand., książę pruski.