Nazwisko i imię:
(Dąmbski Stanisław, bp).
Tytuł:
Trias gentilitii Godzięmba in Stanislao a Lubraniec Dąmbski, episcopo Plocensi efflorescens. Eidemque pontificiam sedem suam primo auspicanti applausus a Collegio Karnkoviano Plocensi Societatis Jesu oblata a. 1682. Warszawa, K. F. Schreiber, [1682].
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Karol Ferdynand Schreiber, (1682).
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 26. Trias gentilitii Godzięmba genere, virtute, et honore, JN illustrissimo et reverendissimo domino, d. Stanislao a Lubraniec Dąmbski Dei gratia episcopo Plocensi efflorescens. Eidemque ilustrissimo pontificiam sedem suam primo auspicanti inter solennes omnium Ordinum applausus a Collegio Karnkoviano Plocensi Societatis Jesu oblata anno 1682 [rz.]. Varsauiae, excudebat Carolus Ferdinandus Schreiber. Chronostych rozwiązany ręką W. Schlieffa: 1682. Na odwr k. tyt. miedz herb Dąmbskich „Godziemba", pod nim czterowiersz na herb. Na k. )(2r.-v. przedmowa adresowana do Stanisława Dąmbskiego podpisana: Collegium Plocense Societatis Jesu. K A[l]r.: Panegyris. Na k. ) ( 2r. u góry dwa ozdobniki składane oraz inicjał ,,N” o motywach architektonicznych. K. A[1]r. winieta z ozdobników składanych oraz inicjał „O” w ramce z ozdobników drukarskich. Marginalia; pismo: antykwa, kursywa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 79.
Dodatkowe:
Stanisław Kazimierz Dąmbski, z Lubrańca, h. Godziemba (zm. 1700), bp płocki, kujawski, sekr. Michała Korybuta. Michał Karnkowski, h. Junosza (2 poł. XVII w.), star. wyszogrodzki, fundator płockiego kolegium jezuitów. Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil. [KVK:] Trias gentilitii Godzięmba genere, virtute, et honore..., Warszawa, druk. Karol Ferdynand Schreiber, (1682). Biblioteka Narodowa. Warszawa, Magazyn Starych Druków SD XVII.4.453 oraz SD XVII.4.203. Estr. XV-XVIII D t. XV, s. V. Por. EBBE: (Dąbski Stanisław Kazimierz). Trias gentilitii Godzięmba [sic] genere...[1683]. Varsaviae, excudebat Carolus Ferdinandus Schreiber – https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/wpis/?sort=nazwisko_imie&order=1&id=217595&offset=0&index=1
Całość:
(Dąmbski Stanisław, bp).
Trias gentilitii Godzięmba in Stanislao a Lubraniec Dąmbski, episcopo Plocensi efflorescens. Eidemque pontificiam sedem suam primo auspicanti applausus a Collegio Karnkoviano Plocensi Societatis Jesu oblata a. 1682. Warszawa, K. F. Schreiber, [1682].
Warszawa, druk. Karol Ferdynand Schreiber, (1682).
folio, k. nlb. 26.
Trias gentilitii Godzięmba genere, virtute, et honore, JN illustrissimo et reverendissimo domino, d. Stanislao a Lubraniec Dąmbski Dei gratia episcopo Plocensi efflorescens. Eidemque ilustrissimo pontificiam sedem suam primo auspicanti inter solennes omnium Ordinum applausus a Collegio Karnkoviano Plocensi Societatis Jesu oblata anno 1682 [rz.]. Varsauiae, excudebat Carolus Ferdinandus Schreiber.
Chronostych rozwiązany ręką W. Schlieffa: 1682.
Na odwr k. tyt. miedz herb Dąmbskich „Godziemba", pod nim czterowiersz na herb. Na k. )(2r.-v. przedmowa adresowana do Stanisława Dąmbskiego podpisana: Collegium Plocense Societatis Jesu. K A[l]r.: Panegyris. Na k. ) ( 2r. u góry dwa ozdobniki składane oraz inicjał ,,N” o motywach architektonicznych. K. A[1]r. winieta z ozdobników składanych oraz inicjał „O” w ramce z ozdobników drukarskich. Marginalia; pismo: antykwa, kursywa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 65 4° adl. 79.
Stanisław Kazimierz Dąmbski, z Lubrańca, h. Godziemba (zm. 1700), bp płocki, kujawski, sekr. Michała Korybuta.
Michał Karnkowski, h. Junosza (2 poł. XVII w.), star. wyszogrodzki, fundator płockiego kolegium jezuitów.
Walenty Schlieff (zm. 1750), rajca m. Gdańska, uczony, bibliofil.
[KVK:] Trias gentilitii Godzięmba genere, virtute, et honore..., Warszawa, druk. Karol Ferdynand Schreiber, (1682). Biblioteka Narodowa. Warszawa, Magazyn Starych Druków SD XVII.4.453 oraz SD XVII.4.203.
Estr. XV-XVIII D t. XV, s. V.
Por. EBBE: (Dąbski Stanisław Kazimierz). Trias gentilitii Godzięmba [sic] genere...[1683]. Varsaviae, excudebat Carolus Ferdinandus Schreiber – https://www.estreicher.uj.edu.pl/staropolska/baza/wpis/?sort=nazwisko_imie&order=1&id=217595&offset=0&index=1