Nazwisko i imię:
(Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski).
Tytuł:
Auspicatissimum thalamum Friderico Wilhelmo, principi electori ac principi Ludovicae, Friderici Heinrici, Arausionum principis, etc. filiae primogenitae, ore Valentini Thilonis gratulatura, maecenates, amicos ad diem 7 Calend. Febr. invitat Academia Regiomontana. [Królewiec], J. Reussner, 1647.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 2. [K. tyt., antykwa:] Auspicatissimum thalamum [kursywa:] Serenissimo et Potentissimo Principi ac Domino, [antykwa:] Domino Friderico Wilhelmo, Marchioni Brandenburico, S. R. I. Archicamerario et principi Electori […] [w. 15:] [antykwa:] Dominae Ludovicae […] Domini Friderici Henrici [...], ore Valentini Thilonis, oratiae P. P. humilime gratulatura, maecenates, amicos, ac cives suos ad diem 7 Calend. Febr. […] invitat Academia Regiomontana. Praelo Reusneriano 1647 [rz.]. Na odwr. k. tyt. inicjał florystyczny. Na końcu drzew, tarcza z herbami elektorów brand. i księstwa pruskiego; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 69 a.
Dodatkowe:
Fryderyk Henryk (zm. 1647), książę orański. Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor", od 1640 książę pruski. Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. [KVK:] Mikrofilm: Biblioteka Narodowa, Warszawa – BN.XVII.4.3799 adl.
Całość:
(Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski).
Auspicatissimum thalamum Friderico Wilhelmo, principi electori ac principi Ludovicae, Friderici Heinrici, Arausionum principis, etc. filiae primogenitae, ore Valentini Thilonis gratulatura, maecenates, amicos ad diem 7 Calend. Febr. invitat Academia Regiomontana. [Królewiec], J. Reussner, 1647.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
folio, k. nlb. 2.
[K. tyt., antykwa:] Auspicatissimum thalamum [kursywa:] Serenissimo et Potentissimo Principi ac Domino, [antykwa:] Domino Friderico Wilhelmo, Marchioni Brandenburico, S. R. I. Archicamerario et principi Electori […] [w. 15:] [antykwa:] Dominae Ludovicae […] Domini Friderici Henrici [...], ore Valentini Thilonis, oratiae P. P. humilime gratulatura, maecenates, amicos, ac cives suos ad diem 7 Calend. Febr. […] invitat Academia Regiomontana. Praelo Reusneriano 1647 [rz.].
Na odwr. k. tyt. inicjał florystyczny. Na końcu drzew, tarcza z herbami elektorów brand. i księstwa pruskiego; pismo: antykwa z dod. kursywy.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 69 a.
Fryderyk Henryk (zm. 1647), książę orański.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor", od 1640 książę pruski.
Ludwika Henryka (zm. 1667), córka księcia Fryderyka Henryka, od 1646 żona Fryderyka Wilhelma, „Wielkiego Elektora”.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
[KVK:] Mikrofilm: Biblioteka Narodowa, Warszawa – BN.XVII.4.3799 adl.