Nazwisko i imię:
(Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski).
Tytuł:
Auspicatissimum natalem Friderici Wilhelmi, principis electoris etc. ore Valentini Thilonis celebratura, ad diem 6/16 Februarii maecenates, fautores invitat Academia Regiomontana. [Królewiec], J. Reussner, 1647.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
Opis/komentarz:
folio, k. nlb. 2. [K. tyt.:] Auspicatissimum natalem, Serenissimi et Potentissimi Principis ac Domini, Domini Friderici Wilhelmi, Marchionis Brandenburgici, S. R. I. Archicamerarii et Principis Elektoris... [w. 18:] ore Valentini Thilonis […], ad diem VI/XVI Februarii […] [pieczęć Akademii Królewieckiej] Praelo Reusneriano, 1647 [rz.]. Na końcu drzew, tarcza z herbami elektorów brand. i księstwa pruskiego; inicjał florystyczny; pismo: antykwa.
Lokalizacja:
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980. Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 68 a. Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 7.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski. Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych. [KVK:] Mikrofilm: Biblioteka Narodowa, Warszawa – BN.XVII.4.3801 adl.
Całość:
(Fryderyk Wilhelm, elektor brandenburski).
Auspicatissimum natalem Friderici Wilhelmi, principis electoris etc. ore Valentini Thilonis celebratura, ad diem 6/16 Februarii maecenates, fautores invitat Academia Regiomontana. [Królewiec], J. Reussner, 1647.
Królewiec, druk. Jan Reussner, 1647.
folio, k. nlb. 2.
[K. tyt.:] Auspicatissimum natalem, Serenissimi et Potentissimi Principis ac Domini, Domini Friderici Wilhelmi, Marchionis Brandenburgici, S. R. I. Archicamerarii et Principis Elektoris... [w. 18:] ore Valentini Thilonis […], ad diem VI/XVI Februarii […] [pieczęć Akademii Królewieckiej] Praelo Reusneriano, 1647 [rz.].
Na końcu drzew, tarcza z herbami elektorów brand. i księstwa pruskiego; inicjał florystyczny; pismo: antykwa.
Źródło: L. Pszczółkowska, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 3), Gdańsk 1980.
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 63 4° adl. 68 a.
Biblioteka Gdańska PAN: Qb 10083 2° adl. 7.
Fryderyk Wilhelm Hohenzollern, „Wielki Elektor”, od 1640 książę pruski.
Walenty Thilo mł. (zm. 1662), prof. wymowy na uniwersytecie w Królewcu, poeta, autor utworów okolicznościowych.
[KVK:] Mikrofilm: Biblioteka Narodowa, Warszawa – BN.XVII.4.3801 adl.