Nazwisko i imię:
Sapieha Leon.
Tytuł:
List do JW Imci Xiędza Jozafata Kuncewicza Archi-Episkopa Połockiego od JW Imci Pana Leona Sapiehi Kanclerza W. W. X. Litt. pisany.
Miejsce i rok wydania:
B. m. i r. (Warszawa, 1777).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 12. Tytuł nagłówkowy. — Na końcu listu data: Z Warszawy, dnia 12 Martij Anno Domini 1622. Data druku 1777 ustalona na podstawie znajdującego się w Muzeum Cerkwi Prawosławnej w Belgradzie, rękopiśmiennego tłumaczenia listu na rosyjski, w którego tytule zapisano: Pieczatano 1777. Drugie wydanie (przed 1790) zob. Estr. XXVII, 112-113.
Lokalizacja:
Bibl. Ossol. we Wrocławiu
Całość:
Sapieha Leon.
List do JW Imci Xiędza Jozafata Kuncewicza Archi-Episkopa Połockiego od JW Imci Pana Leona Sapiehi Kanclerza W. W. X. Litt. pisany.
B. m. i r. (Warszawa, 1777).
w 4ce, s. 12.
Tytuł nagłówkowy. — Na końcu listu data: Z Warszawy, dnia 12 Martij Anno Domini 1622.
Data druku 1777 ustalona na podstawie znajdującego się w Muzeum Cerkwi Prawosławnej w Belgradzie, rękopiśmiennego tłumaczenia listu na rosyjski, w którego tytule zapisano: Pieczatano 1777.
Drugie wydanie (przed 1790) zob. Estr. XXVII, 112-113.

Bibl. Ossol. we Wrocławiu