Nazwisko i imię:
Ligęza Mikołaj Spytek.
Tytuł:
Votum Abo Sentencya, ná Seym Wálny Wárszàwskiey [sic], pro ultima die Januarij, w Roku 1635. przypadàiący. Jáśnie Wielmożnego Jego Mći Páná, P. Mikołaia Spytka Ligęzy z Bobrku Na Rzeszowie, Kàsztellanà Sęndomierskiego [sic], Bieckiego, &c. Stàrosty. Ná Propozycyą y Punktá iey, od Jego Krolewskiey Mći podáną. 1. Zapłátá zupełna Pánom Zołnierzom. 2. Praesidia Ukrainy, dla śliski [sic] wiáry Pogáńskiey. 3. Consultácyey y Concluzyey Seymow, modus do námowięnia [sic], áby gruntownie bez prolongácyey záwieráne były. 4. Inducye z Szwedámi, iż wyszli de securitate od Morza. 5. O Rekuperowániu ablatorum w Pruśiech, y indźiey. 6. Disciplinam militarem postánowić, ábysmy nie mówili. Obronę mąmy [sic], ále nie wytrwąmy [sic].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1635).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 13. Edycja z licznymi błędami. — Wydanie poprawione ob. Votum na Seym Walny Warszawski pro ultima die Januarij w r. 1635 przypadający (Estr. XXI, 272-273).
Lokalizacja:
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej) — Ossol.
Dodatkowe:
Estr. XXI, 273 (niedokładnie).
Całość:
Ligęza Mikołaj Spytek.
Votum Abo Sentencya, ná Seym Wálny Wárszàwskiey [sic], pro ultima die Januarij, w Roku 1635. przypadàiący. Jáśnie Wielmożnego Jego Mći Páná, P. Mikołaia Spytka Ligęzy z Bobrku Na Rzeszowie, Kàsztellanà Sęndomierskiego [sic], Bieckiego, &c. Stàrosty. Ná Propozycyą y Punktá iey, od Jego Krolewskiey Mći podáną. 1. Zapłátá zupełna Pánom Zołnierzom. 2. Praesidia Ukrainy, dla śliski [sic] wiáry Pogáńskiey. 3. Consultácyey y Concluzyey Seymow, modus do námowięnia [sic], áby gruntownie bez prolongácyey záwieráne były. 4. Inducye z Szwedámi, iż wyszli de securitate od Morza. 5. O Rekuperowániu ablatorum w Pruśiech, y indźiey. 6. Disciplinam militarem postánowić, ábysmy nie mówili. Obronę mąmy [sic], ále nie wytrwąmy [sic].
B. m., b. r. (Kraków, druk. Franciszek Cezary, 1635).
w 4ce, k. 13.
Edycja z licznymi błędami. — Wydanie poprawione ob. Votum na Seym Walny Warszawski pro ultima die Januarij w r. 1635 przypadający (Estr. XXI, 272-273).
Moskwa, RGADA (dawn. Bibl. Drukarni Synodalnej) — Ossol.
Estr. XXI, 273 (niedokładnie).