Nazwisko i imię:
Garlicki Tomasz.
Tytuł:
Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1770),
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1 (obustronnie zadrukowna). Pod tekstem mowy: Uwiadomienie Publiczne, w którym zapowiada kontynuowanie Monitora Konfederackiego.
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. PAU i PAN
Całość:
Garlicki Tomasz.
Mowa J. X. Tomasza Strzemienczyka Garlickiego Kanonika Kijowskiego w Obozach Konfederackich Kaznodziei przy Exekucyi na rozstrzelanie Kryzrektowanego pro Perduellione J. P. Kapitana Wygnanowskiego na placu pod Jasną Gorą miana dnia 21 9bris 1770.
B. m., b. r. (1770),
w 8ce, k. 1 (obustronnie zadrukowna).
Pod tekstem mowy: Uwiadomienie Publiczne, w którym zapowiada kontynuowanie Monitora Konfederackiego.

Kraków, Bibl. PAU i PAN