Nazwisko i imię:
Zachariasiewicz Grzegorz (Zacharyaszewicz Grzegorz).
Tytuł:
Przestrogi dla Kościołów i Kapłanów Archi-Dyecezyi Gnieźnieńskiey z Konsystorza Generalnego wydane.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1786).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. — Na końcu data; Łowicz 4 I 1786 i podpis: X. G. Zacharyaszewicz / J. K. K. M. G. i Ł. / Surrogat Łowicki.
Lokalizacja:
Kraków, Bibl. Misjonarzy
Całość:
Zachariasiewicz Grzegorz (Zacharyaszewicz Grzegorz).
Przestrogi dla Kościołów i Kapłanów Archi-Dyecezyi Gnieźnieńskiey z Konsystorza Generalnego wydane.
B. m., b. r. (1786).
folio, k. 2.
Tytuł nagłówkowy. — Na końcu data; Łowicz 4 I 1786 i podpis: X. G. Zacharyaszewicz / J. K. K. M. G. i Ł. / Surrogat Łowicki.
Kraków, Bibl. Misjonarzy