Nazwisko i imię:
Hancovius Henricus.
Tytuł:
Epicedium reverendi ac doctissimi viri M. Iohannis Weidneri, Ecclesiae Dantiscanae, cui magna sua cum laude et auditorum fructu, in primaria aede praefuit annos quindecim [...] conscriptum ab Henrico Hancovio Dantiscano. Witebergae excudebat Iohannes Crato, Anno 1575 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
Wittenberg, druk. Johann Krafft st., 1575.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 6. Tyt. w ramce, epicedium wiersz. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1207 adl.
Całość:
Hancovius Henricus.
Epicedium reverendi ac doctissimi viri M. Iohannis Weidneri, Ecclesiae Dantiscanae, cui magna sua cum laude et auditorum fructu, in primaria aede praefuit annos quindecim [...] conscriptum ab Henrico Hancovio Dantiscano. Witebergae excudebat Iohannes Crato, Anno 1575 [rz.].
Wittenberg, druk. Johann Krafft st., 1575.
w 4ce, k. 6.

Tyt. w ramce, epicedium wiersz.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.II.1207 adl.