Nazwisko i imię:
Katechizm.
Tytuł:
Katechizm Mnieyszy, z Summulą o Swiętey wieczerzy Panskiey Także Sto krotkich sentencyi z Pisma świętego, o Wierze y Pobożności, zebranych y przyłączonych, z modlitewkami y piosnkami małym Dźiatkom służącemi. w Krolewcu, w Drukarni J. F. Driesta, Roku 1760. znowu przedrukowany.
Miejsce i rok wydania:
Królewiec, druk. Jan Fryderyk Driest, 1760.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. [1-3], 4-36.
Lokalizacja:
Kórnik
Całość:
Katechizm.
Katechizm Mnieyszy, z Summulą o Swiętey wieczerzy Panskiey Także Sto krotkich sentencyi z Pisma świętego, o Wierze y Pobożności, zebranych y przyłączonych, z modlitewkami y piosnkami małym Dźiatkom służącemi. w Krolewcu, w Drukarni J. F. Driesta, Roku 1760. znowu przedrukowany.
Królewiec, druk. Jan Fryderyk Driest, 1760.
w 12ce, s. [1-3], 4-36.
Kórnik