Nazwisko i imię:
Kierski Józef Tadeusz.
Tytuł:
[List pasterski, z datą: Brzozów, 12 IX 1777]. Josephus Thaddaeus De Kiekrsz [sic] Kierski Dei, & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Noverint Dilectiones Vestrae: quomodo Decretô Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae…].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1777).
Opis/komentarz:
plano, k. 1. Tytuł nagłówkowy. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 330.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Kierski Józef Tadeusz.
[List pasterski, z datą: Brzozów, 12 IX 1777]. Josephus Thaddaeus De Kiekrsz [sic] Kierski Dei, & Apostolicae Sedis Gratiâ Episcopus Premisliensis, Eques Aquilae Albae. [Inc.: Universo Clero… Noverint Dilectiones Vestrae: quomodo Decretô Sacratissimae Caesareo Regiae Apostolicae…].
B. m., b. r. (1777).
plano, k. 1.
Tytuł nagłówkowy.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 330.
Wawel (Krasiczyn)