Nazwisko i imię:
Kierski Józef Tadeusz.
Tytuł:
[List pasterski, z datą: Brzozów, 2 I 1776]. Jozef Tadeusz z Kiekrza Kierski, z Bozey y Apostolskiey Stolicy Łaski Biskup Przemyski, Kawaler Orła Białego. [Inc.: Wszelkiemu Duchowieństwu… Lubo z dawnieyszego czasu zwyczay był wprowadzony po wielu Dyecezyach…].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1776).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 328.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Kierski Józef Tadeusz.
[List pasterski, z datą: Brzozów, 2 I 1776]. Jozef Tadeusz z Kiekrza Kierski, z Bozey y Apostolskiey Stolicy Łaski Biskup Przemyski, Kawaler Orła Białego. [Inc.: Wszelkiemu Duchowieństwu… Lubo z dawnieyszego czasu zwyczay był wprowadzony po wielu Dyecezyach…].
B. m., b. r. (1776).
folio, k. 1.
Tytuł nagłówkowy.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 328.
Wawel (Krasiczyn)