Nazwisko i imię:
Gorajowicz Błażej.
Tytuł:
[Conclusiones theologicae].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Poznań, ok. 1650).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 13 (ostatnia czysta). Brak karty tytułowej, w nagłówku k. 1: Viro Omnium Virtutum Genere Optimo Admodum Reverendo P. F. Lucae Pleszoviensi S. Theol. Bac. Priori Posnaniensi Dignissimo Sac. Ord. Praed. Commissarij Apostolici per Contratam Maioris Poloniae Vicario Praelato plusquam observantissimo Fr. Blasius Goraiowicz Studens Theologus nomine suo & praeceptoris S. P. B. P. Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 249.
Lokalizacja:
Wawel (Krasiczyn)
Całość:
Gorajowicz Błażej.
[Conclusiones theologicae].
B. m., b. r. (Poznań, ok. 1650).
w 4ce, k. 13 (ostatnia czysta).
Brak karty tytułowej, w nagłówku k. 1: Viro Omnium Virtutum Genere Optimo Admodum Reverendo P. F. Lucae Pleszoviensi S. Theol. Bac. Priori Posnaniensi Dignissimo Sac. Ord. Praed. Commissarij Apostolici per Contratam Maioris Poloniae Vicario Praelato plusquam observantissimo Fr. Blasius Goraiowicz Studens Theologus nomine suo & praeceptoris S. P. B. P.
Źródło: Biblioteka Sapiehów z Krasiczyna w Zamku Królewskim na Wawelu. T. I: Katalog starych druków Polonica z wieków XVI-XVIII. Kraków 2013, poz. 249.
Wawel (Krasiczyn)