Nazwisko i imię:
Georgijevic Bartolomej (Georgevič Bartholomaeus).
Tytuł:
De Turcarum moribus epitome, Bartholomaeo Georgieuiz Peregrino Autore. Ex variis aeditionibus adauctu opus, et linguae Turcicae principiis locupletatum. Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij. 1568.
Miejsce i rok wydania:
Paryż, druk. Hierosme de Marnef i Guillaume Cauellat, 1568.
Opis/komentarz:
w 16ce, s. 170, k 3. Na s. tyt. znak drukarski: pelikan na gnieździe, po bokach napis: Inmemors in me vita, drzeworyty w tekście. Estr. XVII 102, wyd. paryskie z 1566 r. Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.54 adl.
Dodatkowe:
[FBC:] Egz. tegoż tytułu (Lyon 1558) Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: XVI.O.1141. Tekst edycji (sygn.: XVI.O.1141) Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia w Internecie – http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=3356
Całość:
Georgijevic Bartolomej (Georgevič Bartholomaeus).
De Turcarum moribus epitome, Bartholomaeo Georgieuiz Peregrino Autore. Ex variis aeditionibus adauctu opus, et linguae Turcicae principiis locupletatum. Parisiis, apud Hieronymum de Marnef et Gulielmum Cauellat, sub Pelicano, monte D. Hilarij. 1568.
Paryż, druk. Hierosme de Marnef i Guillaume Cauellat, 1568.
w 16ce, s. 170, k 3.

Na s. tyt. znak drukarski: pelikan na gnieździe, po bokach napis: Inmemors in me vita, drzeworyty w tekście.
Estr. XVII 102, wyd. paryskie z 1566 r.

Źródło: L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.54 adl.
[FBC:] Egz. tegoż tytułu (Lyon 1558) Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław: XVI.O.1141. Tekst edycji (sygn.: XVI.O.1141) Dolnośląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia w Internecie – http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/docmetadata?id=3356