Nazwisko i imię:
Camerarius Ludwig.
Tytuł:
Epistolae nuper post pugnam Maritimam in Suedicâ naui capta Captae a Victore Polono. Anno millesimo, sexcentesimo, vigesimo sexto vergente. 1627 [rz.].
Miejsce i rok wydania:
B. m., 1627.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 48. [Karta tyt.:] Ludovici Camerarii I.C. aliorumque epistolae nuper post pugnam Maritimam in Suedicâ naui capta Captae a Victore Polono [A. Dickmann]. Anno millesimo, sexcentesimo, vigesimo sexto vergente. 1627 [rz.]. K. A2r-A4v: Ad lectorem; s. 1-22: Epistoła [I - IV] L. Camerarii ad Suecos; s. 23-25: Epistola V ad Camerarium [podp.:] Cornelius Haga; s. 25-28: Herrn Gustavo Adolphen... [podp.:] A. Frid. Hertzog zu Mechelburg; s. 28-31: Epistola VI Ducis Megapolitani ad Suecum; s. 31-34: Epistola VII Principis Transylvaniae ad regem Magnae Britanniae; s. 34-48: Oratio Gab[orici] leg[ati] ad Batavos. Inicjał przedmowy florystyczny, w tekście jeden inicjał gotycki i siedem maureskowych. Żywa pagina, pismo: antykwa z dod. kursywy i fraktury; język łaciński i niemiecki. Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.
Lokalizacja:
Biblioteka Gdańska PAN: Nl 12 8° adl. 2. Biblioteka Gdańska PAN: Cc 13227 8° adl. 4.
Dodatkowe:
Adolf Fryderyk I (zm. 1658), książę meklemburski. Camerarius Ludwik (zm. 1651), dr praw, tajny radca, ambasador Gustawa Adolfa w Hadze, rezydent szwedzki w Niderlandach. Dickmann Arend, z Delft (zm. 1627), kapitan floty wojennej Zygmunta III, dowódca na redzie gdańskiej w 1627. Gaboricus, poseł księcia meklemburskiego „ad Batavos” w 1626. Gustaw II Adolf, król szwedzki; Karol I Stuart, król angielski. Haga Cornelius (zm. 1664), poseł niderlandzki. [FBC:] Ludovici Camerarii [...] aliorumque epistolae nuper post pugnam maritimam in Svedica navi captâ captae a victore Polono…, 1627. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn.: Std 12562 – http://www.wbc.poznan.pl/Content/48955/directory.djvu [KVK:] Schlüsselseiten Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München, Signatur: 4 Diss. 926 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/12:150232W [KVK:] Volltext digitalisiert von: BSB München (proweniencja: Biblioteka Łańcucka), Signatur: Eur. 1024 w; edycja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10409599.html
Całość:
Camerarius Ludwig.
Epistolae nuper post pugnam Maritimam in Suedicâ naui capta Captae a Victore Polono. Anno millesimo, sexcentesimo, vigesimo sexto vergente. 1627 [rz.].
B. m., 1627.
w 4ce, k. 4, s. 48.

[Karta tyt.:] Ludovici Camerarii I.C. aliorumque epistolae nuper post pugnam Maritimam in Suedicâ naui capta Captae a Victore Polono [A. Dickmann]. Anno millesimo, sexcentesimo, vigesimo sexto vergente. 1627 [rz.].
K. A2r-A4v: Ad lectorem; s. 1-22: Epistoła [I - IV] L. Camerarii ad Suecos; s. 23-25: Epistola V ad Camerarium [podp.:] Cornelius Haga; s. 25-28: Herrn Gustavo Adolphen... [podp.:] A. Frid. Hertzog zu Mechelburg; s. 28-31: Epistola VI Ducis Megapolitani ad Suecum; s. 31-34: Epistola VII Principis Transylvaniae ad regem Magnae Britanniae; s. 34-48: Oratio Gab[orici] leg[ati] ad Batavos.
Inicjał przedmowy florystyczny, w tekście jeden inicjał gotycki i siedem maureskowych. Żywa pagina, pismo: antykwa z dod. kursywy i fraktury; język łaciński i niemiecki.

Źródło: A. Jędrzejowska, M. Pelczarowa, A. Siemiginowska, Polonica XVI do XVIII wieku nie znane Bibliografii Estreichera ze zbiorów Biblioteki Gdańskiej (z. 2), Gdańsk 1969.

Biblioteka Gdańska PAN: Nl 12 8° adl. 2.
Biblioteka Gdańska PAN: Cc 13227 8° adl. 4.

Adolf Fryderyk I (zm. 1658), książę meklemburski.
Camerarius Ludwik (zm. 1651), dr praw, tajny radca, ambasador Gustawa Adolfa w Hadze, rezydent szwedzki w Niderlandach.
Dickmann Arend, z Delft (zm. 1627), kapitan floty wojennej Zygmunta III, dowódca na redzie gdańskiej w 1627.
Gaboricus, poseł księcia meklemburskiego „ad Batavos” w 1626.
Gustaw II Adolf, król szwedzki; Karol I Stuart, król angielski.
Haga Cornelius (zm. 1664), poseł niderlandzki.
[FBC:] Ludovici Camerarii [...] aliorumque epistolae nuper post pugnam maritimam in Svedica navi captâ captae a victore Polono…, 1627. Biblioteka Kórnicka PAN, sygn.: Std 12562 – http://www.wbc.poznan.pl/Content/48955/directory.djvu
[KVK:] Schlüsselseiten Schlüsselseiten aus dem Exemplar der BSB München, Signatur: 4 Diss. 926 – http://www.gbv.de/vd/gothaba/12:150232W
[KVK:] Volltext digitalisiert von: BSB München (proweniencja: Biblioteka Łańcucka), Signatur: Eur. 1024 w; edycja dostępna [10.10.2012] w Internecie – http://reader.digitale-sammlungen.de/resolve/display/bsb10409599.html