Nazwisko i imię:
Łojko Feliks.
Tytuł:
Reponsé à l`exposé des droits de sa Majesté le roi de Prusse sur le duché de Pomérelie et sur plusieurs autres districts du royaume de Pologne. 1773.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1773).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 54. Na s. 3 u góry nad początkiem tekstu maleńkie ozdobniki ułożone w 3 linie: po 14 w linii 1 i 3, a 13 w linii 2 środkowej; s. 2 nie zadrukowana. Cyfry s. 4-54 pomiędzy małymi ozdobnikami. Pod tytułami ustępów na s. 9, 31, 45 i pod końcem tekstu na s. 54 linie podwójne. Na s. 30 pod tekstem wydrukowano pod linią: Imprimé en 1772. Estreicher w t. 21 s. 389 cytuje inne wydanie wchodzące w skład wydania zbiorowego kilku pism F. Łojki pt.: L`insuffisence et la nullité des droits des trois puissances (...), Londres 1774 w 8ce, w którym „Reponse” mieści się na s. 249-262. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 223598 II.
Dodatkowe:
Feliks Franciszek Łojko-Rędziejowski (1717–1779). (Por.) [FBC:] Reponse A L`Exposé Des Droits De Sa Majesté…, 1773. Feliks Łoyko, Antwort […]. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, sygn.: St. 1579 II. Pomeranian Digital Library (PBC) – http://pbc.gda.pl/Content/2191/Reponse_A_LExpose_Des_Droits.djvu
Całość:
Łojko Feliks.
Reponsé à l`exposé des droits de sa Majesté le roi de Prusse sur le duché de Pomérelie et sur plusieurs autres districts du royaume de Pologne. 1773.
B. m., b. r. (1773).
w 4ce, s. 54.

Na s. 3 u góry nad początkiem tekstu maleńkie ozdobniki ułożone w 3 linie: po 14 w linii 1 i 3, a 13 w linii 2 środkowej; s. 2 nie zadrukowana. Cyfry s. 4-54 pomiędzy małymi ozdobnikami. Pod tytułami ustępów na s. 9, 31, 45 i pod końcem tekstu na s. 54 linie podwójne. Na s. 30 pod tekstem wydrukowano pod linią: Imprimé en 1772.
Estreicher w t. 21 s. 389 cytuje inne wydanie wchodzące w skład wydania zbiorowego kilku pism F. Łojki pt.: L`insuffisence et la nullité des droits des trois puissances (...), Londres 1774 w 8ce, w którym „Reponse” mieści się na s. 249-262.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 223598 II.
Feliks Franciszek Łojko-Rędziejowski (1717–1779).
(Por.) [FBC:] Reponse A L`Exposé Des Droits De Sa Majesté…, 1773. Feliks Łoyko, Antwort […]. Biblioteka Uniwersytetu Gdańskiego, sygn.: St. 1579 II. Pomeranian Digital Library (PBC) – http://pbc.gda.pl/Content/2191/Reponse_A_LExpose_Des_Droits.djvu