Nazwisko i imię:
Łojko Feliks.
Tytuł:
Reflexions d`un gentil-homme de la Grande-Pologne sur les lettres patentes du roi de Prusse en datte du 13. septembre 1772. Ĕmaněes lors de la Prise de Possession de la Prusse Polonoise par sa Majestě Prussienne. 1772.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1772).
Opis/komentarz:
w 4ce, s. 15. Na s. 15 pod końcem tekstu 3 małe ozdobniki, cyfry s. 3-15 pomiędzy małymi ozdobnikami; s. 2 nie zadrukowana. Druk antykwą. Estreicher w t. 21 s. 390 (pod: Łojko) i w t. 26 s. 152 (pod: Reflexions) cytuje inne wydanie w 8ce o 31 stronach. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 223596 II.
Dodatkowe:
Feliks Franciszek Łojko-Rędziejowski (1717–1779). [FBC:] Reflexions d`un gentil-homme de la Grande-Pologne…, 1772. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.2.1021 adl. The National Library Poland: National Digital Library Polona (CBN Polona) – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=434&from=editionindex&dirids=4
Całość:
Łojko Feliks.
Reflexions d`un gentil-homme de la Grande-Pologne sur les lettres patentes du roi de Prusse en datte du 13. septembre 1772. Ĕmaněes lors de la Prise de Possession de la Prusse Polonoise par sa Majestě Prussienne. 1772.
B. m., b. r. (1772).
w 4ce, s. 15.

Na s. 15 pod końcem tekstu 3 małe ozdobniki, cyfry s. 3-15 pomiędzy małymi ozdobnikami; s. 2 nie zadrukowana. Druk antykwą.
Estreicher w t. 21 s. 390 (pod: Łojko) i w t. 26 s. 152 (pod: Reflexions) cytuje inne wydanie w 8ce o 31 stronach.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 223596 II.
Feliks Franciszek Łojko-Rędziejowski (1717–1779).
[FBC:] Reflexions d`un gentil-homme de la Grande-Pologne…, 1772. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.2.1021 adl. The National Library Poland: National Digital Library Polona (CBN Polona) – http://www.polona.pl/dlibra/doccontent2?id=434&from=editionindex&dirids=4