Nazwisko i imię:
Warnung (Przestroga).
Tytuł:
Warnung vor dem Kinder-Morde und der Verheimlichung der Schwangerschaft oder Niederkunft. Przestroga przeciwko Dziecioboystwu, Zataieniu Brzemienności albo Połogu.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Przypomina się Wspołeczęstwu [sic] Chrześciańskiemu, iż przeciwko Niewiastom brzemiennym [...]. [Expl.:] Każdy [...] z drukowanego Publicandum [...] za informować się może, co aby [...] uczynił [...] czyni się przypómnienie, gdyż [...] wymówka, ze niema otym [sic] wiadomośći, przyięta nie będzie. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą; s. 2 nie zadrukowana. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224968 III.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm III (1770–1840), król pruski od 1797 r. (Por.) [FBC:] Warnung vor dem Kinder-Morde und der Verheimlichung…, ok. 1806. Biblioteka Ślaska, sygn.: U.R. 1426. Estr. nie notuje; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 177. Silesian Digital Library – http://www.sbc.org.pl/Content/22897/_index.djvu
Całość:
Warnung (Przestroga).
Warnung vor dem Kinder-Morde und der Verheimlichung der Schwangerschaft oder Niederkunft. Przestroga przeciwko Dziecioboystwu, Zataieniu Brzemienności albo Połogu.
B. m., b. r. (po 1797).
folio, k. 1.

Tytuł nagłówkowy.
[Inc.:] Przypomina się Wspołeczęstwu [sic] Chrześciańskiemu, iż przeciwko Niewiastom brzemiennym [...]. [Expl.:] Każdy [...] z drukowanego Publicandum [...] za informować się może, co aby [...] uczynił [...] czyni się przypómnienie, gdyż [...] wymówka, ze niema otym [sic] wiadomośći, przyięta nie będzie.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą; s. 2 nie zadrukowana.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224968 III.
Fryderyk Wilhelm III (1770–1840), król pruski od 1797 r.
(Por.) [FBC:] Warnung vor dem Kinder-Morde und der Verheimlichung…, ok. 1806. Biblioteka Ślaska, sygn.: U.R. 1426. Estr. nie notuje; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 177. Silesian Digital Library – http://www.sbc.org.pl/Content/22897/_index.djvu