Nazwisko i imię:
Verordnung (Rozporządzenie).
Tytuł:
Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Das verborgene Eigenthum der ehemaligen Revolutionsregierung soli angezeiget weden. Rozporządzenie Ces. Król. pełnomocney Zadworney Kommissyi Gallicyi Zachodniey. Ukryty Maiątek bywszego Rewolucyinego Rządu na bydź wyiawiony.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł nagłówkowy. [Na końcu:] Krakau den 5. May 1797. w Krakowie dnia 5 Maia 1797. [Podpisy:] Johann Wenzel Freyherr von Margelik, [...] Hofkommissarius. Johann Edler von Platzer. [Inc.:] Ponieważ rozmaite u Osób Prywatnych utaione Pieniądze i kosztowne rzeczy dotąd odkryte zostały, które na poparcie przeszłey Insurrekcyi przeznaczone były [...]. [Expl.:] Przeciwnie zaś przyrzeka się [...] każdemu przyzwoita Nadgroda, ktobykolwiek takowe [...] odkrył i do wydobycia tychże przez swe pewne Doniesienie sposobność podał. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224538 III.
Całość:
Verordnung (Rozporządzenie).
Verordnung der kaiserl. königl. bevollmächtigten westgalizischen Hofkommission. Das verborgene Eigenthum der ehemaligen Revolutionsregierung soli angezeiget weden. Rozporządzenie Ces. Król. pełnomocney Zadworney Kommissyi Gallicyi Zachodniey. Ukryty Maiątek bywszego Rewolucyinego Rządu na bydź wyiawiony.
B. m., b. r. (Kraków, 1797).
folio, k. 2.

Tytuł nagłówkowy. [Na końcu:] Krakau den 5. May 1797. w Krakowie dnia 5 Maia 1797. [Podpisy:] Johann Wenzel Freyherr von Margelik, [...] Hofkommissarius. Johann Edler von Platzer.
[Inc.:] Ponieważ rozmaite u Osób Prywatnych utaione Pieniądze i kosztowne rzeczy dotąd odkryte zostały, które na poparcie przeszłey Insurrekcyi przeznaczone były [...]. [Expl.:] Przeciwnie zaś przyrzeka się [...] każdemu przyzwoita Nadgroda, ktobykolwiek takowe [...] odkrył i do wydobycia tychże przez swe pewne Doniesienie sposobność podał.
Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224538 III.