Nazwisko i imię:
Turski Feliks Paweł.
Tytuł:
[List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej].
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, 1796).
Opis/komentarz:
folio, k. 1. List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej. [Tytuł nagł.:] Felix Paweł Turski z Bożey i Stolicy Apostolskiey Łaski Biskup Krakowski, Xiąże Siewierski, Orderu Orła Białego i Świętego Stanisława Kawaler. [Na końcu:] Dan w Krakowie Dnia 23. Augusti Roku Pańskiego 1796tego. [Podpis:] Felix Biskup Xiąże Siewierski mpp. [Inc.:] W Okropnych zagniewanego Boga na całą niemal Europę dopuszczeniach gdy wielki ciężar tey woyny szczegulniey [sic] na potężnych Ramionach Nayiaśnieyszego, i Niezwyciężonego Cesarza P. N. Miłościwego opiera się [...]. [Expl.:] Aby zaś ten List Nasz iak nayrychley do każdego Kościoła doszedł, zalecamy Jchmość XX. Dziekanom, aby via cursoria co prędzey go rozesłali, a Jchmość XX. Proboszczowie i Plebani, aby niezwłocznie posłańcem konnym, ieden drugiemu przesyłali, Go dla większey wiary etc. Druk antykwą, s. 2 nie zadrukowana. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 225022 IV.
Całość:
Turski Feliks Paweł.
[List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej].
B. m., b. r. (Kraków, 1796).
folio, k. 1.

List pasterski do duchowieństwa i wiernych diecezji krakowskiej.
[Tytuł nagł.:] Felix Paweł Turski z Bożey i Stolicy Apostolskiey Łaski Biskup Krakowski, Xiąże Siewierski, Orderu Orła Białego i Świętego Stanisława Kawaler.
[Na końcu:] Dan w Krakowie Dnia 23. Augusti Roku Pańskiego 1796tego. [Podpis:] Felix Biskup Xiąże Siewierski mpp.
[Inc.:] W Okropnych zagniewanego Boga na całą niemal Europę dopuszczeniach gdy wielki ciężar tey woyny szczegulniey [sic] na potężnych Ramionach Nayiaśnieyszego, i Niezwyciężonego Cesarza P. N. Miłościwego opiera się [...]. [Expl.:] Aby zaś ten List Nasz iak nayrychley do każdego Kościoła doszedł, zalecamy Jchmość XX. Dziekanom, aby via cursoria co prędzey go rozesłali, a Jchmość XX. Proboszczowie i Plebani, aby niezwłocznie posłańcem konnym, ieden drugiemu przesyłali, Go dla większey wiary etc.
Druk antykwą, s. 2 nie zadrukowana.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 225022 IV.