Nazwisko i imię:
Pomey François Antoine.
Tytuł:
Vocabula ex indiculo universali R.P. Francisci Pomey, Societatis Jesu, et ex tyrocinio latinae linguae Petri Apherdiani aliisque collecta et in capita digesta ad usum Scholarum Societatis Jesu. Vilnae Typis S.R.M. Acad: Soc. 1764.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1764.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 34? Estreicher w t. 24 s. 472-473 cytuje wydania z 1772 (bez podania miejsca druku), 1773 (Nieśwież), 1778 (Warszawa) i 1788 (Wilno). Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 222656 I.
Dodatkowe:
François Antoine Pomey (1618-1673).
Całość:
Pomey François Antoine.
Vocabula ex indiculo universali R.P. Francisci Pomey, Societatis Jesu, et ex tyrocinio latinae linguae Petri Apherdiani aliisque collecta et in capita digesta ad usum Scholarum Societatis Jesu. Vilnae Typis S.R.M. Acad: Soc. 1764.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1764.
w 8ce, k. 34?

Estreicher w t. 24 s. 472-473 cytuje wydania z 1772 (bez podania miejsca druku), 1773 (Nieśwież), 1778 (Warszawa) i 1788 (Wilno).

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 222656 I.
François Antoine Pomey (1618-1673).