Nazwisko i imię:
Ostroróg Jan.
Tytuł:
Myslictwo [sic] z ogary Jana Hrabie z Ostroga Opalinskiego [sic] wojewody poznanskiego. Roku 1643 [1649]. Drukowane w Krakowie. A za pozwoleniem oboiey Zwierzchności na użytek publiczny przedrukowane. w Łowiczu P.P. [R.P.] 1797.
Miejsce i rok wydania:
Łowicz, 1797.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 92. Na s. 3 nad początkiem tekstu ozdobnik prostokątny z drobnych elementów; na s. 41 ozdobnik trójkątny; na s. 42 u góry linia ozdobna, częściowo taka sama jak na stronie tytułowej; na s. 71 u dołu ozdobnik fantazyjny; na s. 72 u góry ozdobnik z 7 zaokrąglonych kwadracików; na s. 91 pod końcem tekstu ozdobnik większy; strony: 81-88 podwójne. Ryciny w tekście na s. 8, 31 i 82. Egzemplarz z biblioteki i z exlibrisem prof. Jana Smetańskiego we Lwowie. Estreicher w t. 23 s. 507-508 cytuje dwa warianty tej samej edycji w Łowiczu w roku 1797: z podaniem poprawnym wydania w Krakowie w 1649 i z podaniem błędnym wydania w 1643 roku. Opisany egzemplarz jest identyczny z owym drugim wariantem z datą 1643 (B. Śl., sygn.: 220942 I) z odmienną tylko kartą tytułową. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 222818 I.
Dodatkowe:
[FBC:] J. Ostroróg Jan, Myślictwo z ogary [1649], Łowicz 1797. Łowiecka Biblioteka Cyfrowa Krzysztofa Daszkiewicza. Digital Library of Wielkopolska – http://www.wbc.poznan.pl/Content/207483/index.djvu
Całość:
Ostroróg Jan.
Myslictwo [sic] z ogary Jana Hrabie z Ostroga Opalinskiego [sic] wojewody poznanskiego. Roku 1643 [1649]. Drukowane w Krakowie. A za pozwoleniem oboiey Zwierzchności na użytek publiczny przedrukowane. w Łowiczu P.P. [R.P.] 1797.
Łowicz, 1797.
w 8ce, s. 92.

Na s. 3 nad początkiem tekstu ozdobnik prostokątny z drobnych elementów; na s. 41 ozdobnik trójkątny; na s. 42 u góry linia ozdobna, częściowo taka sama jak na stronie tytułowej; na s. 71 u dołu ozdobnik fantazyjny; na s. 72 u góry ozdobnik z 7 zaokrąglonych kwadracików; na s. 91 pod końcem tekstu ozdobnik większy; strony: 81-88 podwójne. Ryciny w tekście na s. 8, 31 i 82.
Egzemplarz z biblioteki i z exlibrisem prof. Jana Smetańskiego we Lwowie.
Estreicher w t. 23 s. 507-508 cytuje dwa warianty tej samej edycji w Łowiczu w roku 1797: z podaniem poprawnym wydania w Krakowie w 1649 i z podaniem błędnym wydania w 1643 roku. Opisany egzemplarz jest identyczny z owym drugim wariantem z datą 1643 (B. Śl., sygn.: 220942 I) z odmienną tylko kartą tytułową.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 222818 I.
[FBC:] J. Ostroróg Jan, Myślictwo z ogary [1649], Łowicz 1797. Łowiecka Biblioteka Cyfrowa Krzysztofa Daszkiewicza. Digital Library of Wielkopolska – http://www.wbc.poznan.pl/Content/207483/index.djvu