Nazwisko i imię:
Pokubiatto Ignacy.
Tytuł:
Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1773).
Opis/komentarz:
folio, s. 20. Na s. 3 nad początkiem tekstu 12 małych ozdobników w szeregu nad linią, na s. 20 pod końcem tekstu linia podwójna; cyfry s. 4-20 pomiędzy małymi ozdobnikami; s. 2 nie zadrukowana. Druk antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 223594 II.
Dodatkowe:
Ignacy Pokubiatto (1736-1811) – pijar, literat, radca poselstwa polskiego (PSB t. 27, s. 246). Feliks Franciszek Łojko-Rędziejowski (1717-1779) – historyk, pisarz polityczny, prawnik i ekonomista (PSB t. 18, s. 447). Nazwa aut. wg. Nowy Korbut, t. 5, Warszawa 1967. Autorstwo przypisywane Feliksowi Łojko (Łoyko) lub Ignacemu Pokubiatto. Wg PSB (t. 18 s. 449) Łojko nie był aut. tego tekstu, natomiast w PSB (t. 27 s. 247) jest informacja, że Stanisław August Poniatowski w Pamiętnikach jako aut. podaje Ignacego Pokubiatto. Por. (FBC:) Untersuchung des Systems der Höfe von Wien... : Examen du systeme des Cours de Vienne..., [s.l. : s.n.], 1773; 4°, 47 s. IBL PAN. Biblioteka, Warszawa. Dostępne w wersji elektronicznej: PBC – http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=40499
Całość:
Pokubiatto Ignacy.
Examen du systeme des cours de Vienne, de Petersbourg et de Berlin concernant le demembrement de la Pologne. 1773.
B. m., b. r. (1773).
folio, s. 20.

Na s. 3 nad początkiem tekstu 12 małych ozdobników w szeregu nad linią, na s. 20 pod końcem tekstu linia podwójna; cyfry s. 4-20 pomiędzy małymi ozdobnikami; s. 2 nie zadrukowana. Druk antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 223594 II.
Ignacy Pokubiatto (1736-1811) – pijar, literat, radca poselstwa polskiego (PSB t. 27, s. 246).
Feliks Franciszek Łojko-Rędziejowski (1717-1779) – historyk, pisarz polityczny, prawnik i ekonomista (PSB t. 18, s. 447).
Nazwa aut. wg. Nowy Korbut, t. 5, Warszawa 1967.
Autorstwo przypisywane Feliksowi Łojko (Łoyko) lub Ignacemu Pokubiatto. Wg PSB (t. 18 s. 449) Łojko nie był aut. tego tekstu, natomiast w PSB (t. 27 s. 247) jest informacja, że Stanisław August Poniatowski w Pamiętnikach jako aut. podaje Ignacego Pokubiatto.
Por. (FBC:) Untersuchung des Systems der Höfe von Wien... : Examen du systeme des Cours de Vienne..., [s.l. : s.n.], 1773; 4°, 47 s. IBL PAN. Biblioteka, Warszawa. Dostępne w wersji elektronicznej: PBC – http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=40499