Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Tytuł:
Nähere Bestimmung der Gesezze und Rechte in Ansehung der Geistlichen Zinsen, für die Provinzen Süd und Neu-Ost-Preussen. Obiaśnienie Praw względem Czynszow Duchownych dla Prowincyi Prus Południowych y Nowo-Wschodnich.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1800).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Tytuł na końcu. [Na końcu:] (So geschehen und gegeben Berlin den 31ten Januar 1800). [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. v. Voss. v. Goldbeck. v. Schrötter). [Na końcu:] (Działo się y dan w Berlinie dnia 31. Stycznia 1800). [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. de Voss. de Goldbeck. de Schroetter). [Inc.:] Fryderyk Wilhelm z Bozey Łaski Krol Pruski etc. Oznaymuiemy ninieyszym Edyktem naszym [...] iż dla dobra Zakonów y korporacyi Duchownych w Prusiech Południowych znayduiących się [...]. [Expl.:] Dla większey wiary y mocy, własną podpisawszy Ręką, Pieczęć Naszą Krolewską przycisnąć rozkazaliśmy. Na s. 1 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł z girlandami kwiatów i liści w dziobie i na skrzydłach oraz wokół tarczy okrągłej z literami pod koroną FWR. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku polskim – oba drukowane antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224998 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 31 I 1800. Estr. wyd. 2, VII 275-276; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 770. [FBC:] Tekst edycji (Nähere Bestimmung der Gesezze…, 1800. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224998 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39943/_index.djvu
Całość:
Fryderyk Wilhelm III, król pruski.
Nähere Bestimmung der Gesezze und Rechte in Ansehung der Geistlichen Zinsen, für die Provinzen Süd und Neu-Ost-Preussen. Obiaśnienie Praw względem Czynszow Duchownych dla Prowincyi Prus Południowych y Nowo-Wschodnich.
B. m., b. r. (Białystok, druk. Jan Jakub Daniel Kanter, 1800).
folio, k. 2.

Tytuł na końcu.
[Na końcu:] (So geschehen und gegeben Berlin den 31ten Januar 1800). [Podpisy:] Friedrich Wilhelm. v. Voss. v. Goldbeck. v. Schrötter).
[Na końcu:] (Działo się y dan w Berlinie dnia 31. Stycznia 1800). [Podpisy:] Fryderyk Wilhelm. de Voss. de Goldbeck. de Schroetter). [Inc.:] Fryderyk Wilhelm z Bozey Łaski Krol Pruski etc. Oznaymuiemy ninieyszym Edyktem naszym [...] iż dla dobra Zakonów y korporacyi Duchownych w Prusiech Południowych znayduiących się [...]. [Expl.:] Dla większey wiary y mocy, własną podpisawszy Ręką, Pieczęć Naszą Krolewską przycisnąć rozkazaliśmy.
Na s. 1 nad początkiem tekstu drzeworyt: orzeł z girlandami kwiatów i liści w dziobie i na skrzydłach oraz wokół tarczy okrągłej z literami pod koroną FWR. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim, po prawej stronie tekst w języku
polskim – oba drukowane antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224998 III.
Rok wydania: po 31 I 1800.
Estr. wyd. 2, VII 275-276; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 770.
[FBC:] Tekst edycji (Nähere Bestimmung der Gesezze…, 1800. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224998 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39943/_index.djvu