Nazwisko i imię:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Tytuł:
Patent wegen der Gesetze und Rechte, welche in der Provinz Neu-Ost-Preussen gelten und beobachtet werden sollen. De Dato Berlin, den 30. April 1797. Patent względem Ustaw i Praw, ktore w Prowincyi Nowo-wschodnich Pruss waźne i zachowane bydź maią. Dań w Berlinie, dn. 30go Kwietnia 1797. Drukował Jerźy [sic] Dekker, J.K.Mći Drukarż [sic] Nadworny.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1797).
Opis/komentarz:
folio, k. 8. [Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. v. Goldbeck). [Na końcu podpisy:] (Frydryk Wilhelm. de Goldbeck). Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: stylizowany ornament, w środku litery FWR, nad nimi wieniec trzymany przez postać niewieścią w hełmie i z dzidą w ręku, w górze orzeł w koronie; s. 2 nie zadrukowana, s. 16 nie liczbowana i nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224960 III.
Dodatkowe:
Rok wydania: po 30 IV 1797. Estr. XVI, 19; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 665. [FBC:] Tekst edycji (Patent wegen der Gesetze und Rechte…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224960 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39926/_index.djvu [KVK:] Online-Ausg. Patent, wegen der Gesetze und Rechte…, 1797. SBB-PK Berlin, Signatur: 79 in: 2"An 8630-11 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN64440308X [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent, wegen der Gesetze und Rechte…, [Poznań?:] drukował Jerzy Dekker, [1797]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1370 adl. (NWA 1819,786); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski.
Patent wegen der Gesetze und Rechte, welche in der Provinz Neu-Ost-Preussen gelten und beobachtet werden sollen. De Dato Berlin, den 30. April 1797. Patent względem Ustaw i Praw, ktore w Prowincyi Nowo-wschodnich Pruss waźne i zachowane bydź maią. Dań w Berlinie, dn. 30go Kwietnia 1797. Drukował Jerźy [sic] Dekker, J.K.Mći Drukarż [sic] Nadworny.
B. m., b. r. (Berlin, druk. Georg Jacob Decker mł., 1797).
folio, k. 8.

[Na końcu podpisy:] (Friedrich Wilhelm. v. Goldbeck).
[Na końcu podpisy:] (Frydryk Wilhelm. de Goldbeck).
Na s. 3 nad początkiem tekstu drzeworyt: stylizowany ornament, w środku litery FWR, nad nimi wieniec trzymany przez postać niewieścią w hełmie i z dzidą w ręku, w górze orzeł w koronie; s. 2 nie zadrukowana, s. 16 nie liczbowana i nie zadrukowana. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 224960 III.
Rok wydania: po 30 IV 1797.
Estr. XVI, 19; W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 665.
[FBC:] Tekst edycji (Patent wegen der Gesetze und Rechte…, 1797. Biblioteka Ślaska, sygn.: 224960 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/39926/_index.djvu
[KVK:] Online-Ausg. Patent, wegen der Gesetze und Rechte…, 1797. SBB-PK Berlin, Signatur: 79 in: 2"An 8630-11 – http://digital.staatsbibliothek-berlin.de/dms/werkansicht/?PPN=PPN64440308X
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Patent, wegen der Gesetze und Rechte…, [Poznań?:] drukował Jerzy Dekker, [1797]. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.4.1370 adl. (NWA 1819,786); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21