Nazwisko i imię:
Deklaration (Objaśnienie).
Tytuł:
Deklaration des wegen Regulirung des Hypotheken-Wesens in Südpreussen unterm 10ten August 1795 ergangenen Patents. De Dato Berlin, den 9. November 1795. Obiasnienie wyszłego pod dniem 10. sierpnia 1795 względem urządzenia dzieła hypotycznego [sic] w Prusiech Południowych patentu. D.D. w Berlinie, dnia 9. Listopada 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel.
Miejsce i rok wydania:
Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. [Na końcu:] (So geschehen und gegeben Berlin, den 9ten November 1795. Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpis:] von Goldbeck). [Na końcu:] (w Berlinie dnia 9. Listopada 1795. Na nayłaskawszy wyraźny rozkaz Jego Krolewskiey Mości. [Podpis:] de Goldbeck). Na s. 2 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 235038 III.
Dodatkowe:
Fryderyk Wilhelm II, król pruski (1744–1797). Rok wydania: po 9 XI 1795. W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 535. [FBC:] Tekst edycji (Deklaration des wegen Regulirung…, 1795. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235038 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34783/_index.djvu
Całość:
Deklaration (Objaśnienie).
Deklaration des wegen Regulirung des Hypotheken-Wesens in Südpreussen unterm 10ten August 1795 ergangenen Patents. De Dato Berlin, den 9. November 1795. Obiasnienie wyszłego pod dniem 10. sierpnia 1795 względem urządzenia dzieła hypotycznego [sic] w Prusiech Południowych patentu. D.D. w Berlinie, dnia 9. Listopada 1795. w Toruniu, drukował Jan Adam Kimmel.
Toruń, druk. Jan Adam Kimmel, (1795).
folio, k. 2.

[Na końcu:] (So geschehen und gegeben Berlin, den 9ten November 1795. Auf Sr. Königl. Majestät allergnädigsten Special-Befehl. [Podpis:] von Goldbeck).
[Na końcu:] (w Berlinie dnia 9. Listopada 1795. Na nayłaskawszy wyraźny rozkaz Jego Krolewskiey Mości. [Podpis:] de Goldbeck).
Na s. 2 nad początkiem tekstu na całą szerokość kolumny drzeworyt: w środku pod koroną owal z literami FWR, po bokach orzeł siedzący na sztandarach i Sprawiedliwość z zawiązanymi oczami, z mieczem i wagą. Druk w dwóch szpaltach na kolumnie: po lewej stronie tekst w języku niemieckim drukowany szwabachą, po prawej stronie tekst w języku polskim drukowany antykwą.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria II), Katowice 1968.
Biblioteka Śląska: 235038 III.
Fryderyk Wilhelm II, król pruski (1744–1797).
Rok wydania: po 9 XI 1795.
W. Chojnacki, M. Szymańska-Jasińska, Bibliografia rozporządzeń pruskich, 535.
[FBC:] Tekst edycji (Deklaration des wegen Regulirung…, 1795. Biblioteka Ślaska, sygn.: 235038 III) Śląska Biblioteka Cyfrowa udostępnia [10.03.2012] w Internecie – http://www.sbc.org.pl/Content/34783/_index.djvu