Nazwisko i imię:
Suffragia województw.
Tytuł:
Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (Kraków, druk. Stanisław Piotrkowczyk, 1674).
Opis/komentarz:
folio, k. 16. Tytuł nagłówkowy. Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 208. K. Budzyk, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, poz. III. 199. Cz. 2.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 1c.
Dodatkowe:
Estr. XX, s. 18 (niedokładnie pod hasłem: Konfederacja r. 1674). [KVK:] [Sufragania Województw i Ziem] Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego…, w Warszawie, [1674]. Staatsbibliothek zu Berlin (In: Polnische und litauische Sejm-Constitutionen 1650-1690), Signatur: 24 in: 4"Ho 14420.
Całość:
Suffragia województw.
Suffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwá Litewskiego, zgodnie Na Naiaśnieyszego Iana Trzeciego Obránego Krola Polskiego, Wielkiego Xiążęćiá Litewskiego, Ruskiego, Pruskiego, Mázowieckiego, Zmudzkiego, Inflantskiego, Smolenskiego, Kijowskiego, Wołhynskiego [sic], Podolskiego, Podláskiego, y Czerniechowskiego. Dáne między Wárszáwą á Wolą, Dniá Dwudźiestego pierwszego Máiá, Roku 1674.
B. m., b. r. (Kraków, druk. Stanisław Piotrkowczyk, 1674).
folio, k. 16.

Tytuł nagłówkowy.

Źródło: О. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 208.
K. Budzyk, Bibliografia konstytucyj sejmowych XVII wieku w Polsce, Wrocław 1952, poz. III. 199. Cz. 2.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / в 4474 adl. 1c.
Estr. XX, s. 18 (niedokładnie pod hasłem: Konfederacja r. 1674).
[KVK:] [Sufragania Województw i Ziem] Svffragia Woiewodztw, y Ziem Koronnych, y Wielkiego Xięstwa Litewskiego…, w Warszawie, [1674]. Staatsbibliothek zu Berlin (In: Polnische und litauische Sejm-Constitutionen 1650-1690), Signatur: 24 in: 4"Ho 14420.