Nazwisko i imię:
Stawski Albrecht.
Tytuł:
Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy, Przezacny, Nayswiętszey Maryi Obraz de Gwadalupe Kodenski Z Woli Nayświętszego Oyca Innocentego XIII Papieza, przysłanemi z Rzymu Koronami Regalizowany Pobożnie Wizytuiącey. Przez Albrychta Stawskiego z przydatkiem Summaryuszu Hystoryi [sic] tegoż Swiętego Wizerunku. Do Druku podane Roku 1724. Sandomiriae Typis Coll. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 18, s. 1318, 4 nlb, k. 58 (Summaryusz), tabl. 1. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 422.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5581.
Dodatkowe:
(Por.) [FBC:] Serdeczne do Boga, Matki Iego y ss. patronow westchnienia chrzescianskiey duszy przezacney, nayswietszey Maryi obraz De Gwada Lupe Kodenski. pobożnie wizytuiącey przez X. Albrychta Stawskiego…, W Sandomierzu: w drukarni J.K.M. Kolegium Jasnego Sociatatis Jesu, 1745. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.2.7004. The National Library Poland: National Digital Library Polona (CBN Polona) – http://www.polona.pl/Content/4862/14492_Serdeczne.html
Całość:
Stawski Albrecht.
Serdeczne do Boga, Matki Iego, y SS. Patronow Westchnienia, Chrzescianskiey Duszy, Przezacny, Nayswiętszey Maryi Obraz de Gwadalupe Kodenski Z Woli Nayświętszego Oyca Innocentego XIII Papieza, przysłanemi z Rzymu Koronami Regalizowany Pobożnie Wizytuiącey. Przez Albrychta Stawskiego z przydatkiem Summaryuszu Hystoryi [sic] tegoż Swiętego Wizerunku. Do Druku podane Roku 1724. Sandomiriae Typis Coll. Soc. Jesu.
Sandomierz, druk. Jezuitów, 1724.
w 8ce, k. 18, s. 1318, 4 nlb, k. 58 (Summaryusz), tabl. 1.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 422.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5581.
(Por.) [FBC:] Serdeczne do Boga, Matki Iego y ss. patronow westchnienia chrzescianskiey duszy przezacney, nayswietszey Maryi obraz De Gwada Lupe Kodenski. pobożnie wizytuiącey przez X. Albrychta Stawskiego…, W Sandomierzu: w drukarni J.K.M. Kolegium Jasnego Sociatatis Jesu, 1745. Biblioteka Narodowa, sygn.: BN.XVIII.2.7004. The National Library Poland: National Digital Library Polona (CBN Polona) – http://www.polona.pl/Content/4862/14492_Serdeczne.html