Nazwisko i imię:
Nádasi János.
Tytuł:
Akty Strzeliste, Służące do zabaw cáłego dniá. Przez iednego Kápłána Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych Wydane z Krakowskiey edycyey. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey S. I., Roku Panskiego 1705.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 1, s. 261, 2 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 15.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5896 adl. 1.
Całość:
Nádasi János.
Akty Strzeliste, Służące do zabaw cáłego dniá. Przez iednego Kápłána Societatis Iesu. Za dozwoleniem Starszych Wydane z Krakowskiey edycyey. W Wilnie, w Drukarni Akádemickiey S. I., Roku Panskiego 1705.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1705.
w 12ce, k. 1, s. 261, 2 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 15.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5896 adl. 1.