Nazwisko i imię:
Lubomirska Konstancja.
Tytuł:
Krotkie zebranie roznego nabożenstwa przez Konstancyą Lubomirską kasztelanową krakowską, hetmanową wielką koronną etc. dla duchownego pożytku. Na uzywanie swoim potomkom y innym práwowiernym w potomny wiek sporządzone.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (po 22 V 1702).
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 4, s. 239, 68 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 261.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 27308.
Dodatkowe:
Estr. XXI, s. 453 (niedokładnie). (Por.) [KVK:] Krotkie zebranie roznego nabozenstwa przez Konstancya̜ Lubomirska̜ kasztelanowa̜ krakowska̜ hetmanowa̜ wielka̜ koronna̜. Na używanie swoim dzieciom. W Warszawie: Druk. Schol. Piarum, 1704; 360 S.: 8. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Signatur: 8 TH PAST 480/50.
Całość:
Lubomirska Konstancja.
Krotkie zebranie roznego nabożenstwa przez Konstancyą Lubomirską kasztelanową krakowską, hetmanową wielką koronną etc. dla duchownego pożytku. Na uzywanie swoim potomkom y innym práwowiernym w potomny wiek sporządzone.
B. m., b. r. (po 22 V 1702).
w 4ce, k. 4, s. 239, 68 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 261.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 27308.
Estr. XXI, s. 453 (niedokładnie).
(Por.) [KVK:] Krotkie zebranie roznego nabozenstwa przez Konstancya̜ Lubomirska̜ kasztelanowa̜ krakowska̜ hetmanowa̜ wielka̜ koronna̜. Na używanie swoim dzieciom. W Warszawie: Druk. Schol. Piarum, 1704; 360 S.: 8. Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Signatur: 8 TH PAST 480/50.