Nazwisko i imię:
Korona (Złota).
Tytuł:
Złota korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego Kleynotámi ták dawnemi, iáko y teráz nowo przydanemi Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. z pozwoleniem Stárszych przedrukowana. W Wilnie Sumptem Typografiey Akádem. Societatis Iesu. Roku Páńskiego, 1720.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1720.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 12, s. 648. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 522.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6028.
Dodatkowe:
Estr. XX, s. 96–97 (niedokładnie).
Całość:
Korona (Złota).
Złota korona Drogiemi Nabożeństwá Kátolickiego Kleynotámi ták dawnemi, iáko y teráz nowo przydanemi Gorliwym w Nabożeństwie Sercom zgotowana. z pozwoleniem Stárszych przedrukowana. W Wilnie Sumptem Typografiey Akádem. Societatis Iesu. Roku Páńskiego, 1720.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1720.
w 8ce, k. 12, s. 648.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 522.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 6028.
Estr. XX, s. 96–97 (niedokładnie).