Nazwisko i imię:
(Józef św.).
Tytuł:
Tygodniowe Nabozenstwo Do Swiętego Jozefa, Karmiciela Jezusowego, Oblubienca Nayswiętszey Maryi Panny, Powszechnego we wszelkich potrzebach Patrona, z Łáćinskiego języka ná Polski Przetłumaczone. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societ. Jesu, Roku Páńskiego 1744.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 3, s. 185. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 453.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5053 inw. 7258.
Całość:
(Józef św.).
Tygodniowe Nabozenstwo Do Swiętego Jozefa, Karmiciela Jezusowego, Oblubienca Nayswiętszey Maryi Panny, Powszechnego we wszelkich potrzebach Patrona, z Łáćinskiego języka ná Polski Przetłumaczone. W Wilnie, w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societ. Jesu, Roku Páńskiego 1744.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1744.
w 8ce, k. 3, s. 185.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 453.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5053 inw. 7258.