Nazwisko i imię:
(Jan Nepomucen św.).
Tytuł:
Patron y obronca całośći ludzkiey sławy doswiadczony swięty Jan Nepomucen kanonik Praski Męczennik za pozwoleniem Starszych z Bractwem do Kośćioła WW. OO. Bernardynow Nieświskich wprowadzony Roku P. 1750. dnia 23. Kwiet. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akad. Soc. Jesu.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), (1750?).
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 59. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 175.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5052 adl. 2.
Całość:
(Jan Nepomucen św.).
Patron y obronca całośći ludzkiey sławy doswiadczony swięty Jan Nepomucen kanonik Praski Męczennik za pozwoleniem Starszych z Bractwem do Kośćioła WW. OO. Bernardynow Nieświskich wprowadzony Roku P. 1750. dnia 23. Kwiet. W Wilnie w Drukarni J.K.M. Akad. Soc. Jesu.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), (1750?).
w 12ce, s. 59.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 175.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5052 adl. 2.