Nazwisko i imię:
Gertruda św.
Tytuł:
Modlitwy S. Giertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw ná Post Wielki, Wszelkiego wieku, stanu y kondycyi ludźiom słuzące. Z Łáćińskiego ięzyka ná Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone A teraz świeżo przedrukowane. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci y Rzeczy Pospolitey. XX. Scholarum Piarum, Roku Pańskiego. 1747.
Miejsce i rok wydania:
Warszawa, druk. Pijarów, 1747.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 7, s. 692, 10 nlb. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 100.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5067.
Całość:
Gertruda św.
Modlitwy S. Giertrudy Z Przydatkiem Bogomyślnych Zabaw ná Post Wielki, Wszelkiego wieku, stanu y kondycyi ludźiom słuzące. Z Łáćińskiego ięzyka ná Polski przez pewną Osobę Duchowną przetłumaczone A teraz świeżo przedrukowane. W Warszawie, w Drukarni J.K.Mci y Rzeczy Pospolitey. XX. Scholarum Piarum, Roku Pańskiego. 1747.
Warszawa, druk. Pijarów, 1747.
w 8ce, k. 7, s. 692, 10 nlb.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 100.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / a 5067.