Nazwisko i imię:
Boym Benedykt Paweł.
Tytuł:
Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S.I., Roku P. 1708.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 29. Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 53.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5051 adl. 4.
Całość:
Boym Benedykt Paweł.
Woz Do Nieba o Czterech Kołách Ná przeiazdkę Duchowną, Albo Pámięć ná cztery ostáteczne rzeczy. W Wilnie, W Drukárni Akádemickiey S.I., Roku P. 1708.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1708.
w 12ce, k. 29.

Źródło: O. Гусева [Guseva], E. Комиссарова, Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 1, Санкт-Петербург 2005, poz. 53.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / а 5051 adl. 4.