Nazwisko i imię:
Baka Józef.
Tytuł:
Wzor o Zbawienie ludzkie Gorliwych Missyonarzow, Apostoł Niespracowany w Pozyskanie dusz Chrystusowi, S. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu Wyznawca, Pod Imieniem W. Jmśći Pana Jana Zyndrana Kosciałkowskiego Woyskiego Wiłkomirskiego Zyćie swe z Pobożnemi uwagami na pożytek wiernym podający. Roku Pańskiego 1755. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu. Za dozwoleniem Starszych.
Miejsce i rok wydania:
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1755.
Opis/komentarz:
w 4ce, k. 135. Na k. 6 tytuł: Zywot S. Jana Franciszka Regisa Societatis Jesu z różnych żyćia jego Pisarzów, przez jednego Societatis Jesu kapłana zebrany. Zył około Roku Pańskiego 1600. Wydanie tytułowe. Z datą 1755 r. wydano w Wilnie to samo dziełko (identyczne odbicie) ze zmienionym tytułem (Wielki obrońca upadłej grzeszników przed Bogiem sprawy, abo gorliwy o zbawienie dusz ludzkich misjonarz, s. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu wyznawca) i z dedykacją dla Andrzeja Borzęckiego, starosty krzywosielskiego. Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 505.
Lokalizacja:
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21611.
Dodatkowe:
Estr. XXXIII, s. 487 (niedokładnie pod hasłem: Wzór).
Całość:
Baka Józef.
Wzor o Zbawienie ludzkie Gorliwych Missyonarzow, Apostoł Niespracowany w Pozyskanie dusz Chrystusowi, S. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu Wyznawca, Pod Imieniem W. Jmśći Pana Jana Zyndrana Kosciałkowskiego Woyskiego Wiłkomirskiego Zyćie swe z Pobożnemi uwagami na pożytek wiernym podający. Roku Pańskiego 1755. W Wilnie, w Drukarni J. K. M. Akademickiey Soc. Jesu. Za dozwoleniem Starszych.
Wilno, druk. Akademicka (Jezuitów), 1755.
w 4ce, k. 135.

Na k. 6 tytuł: Zywot S. Jana Franciszka Regisa Societatis Jesu z różnych żyćia jego Pisarzów, przez jednego Societatis Jesu kapłana zebrany. Zył około Roku Pańskiego 1600.
Wydanie tytułowe. Z datą 1755 r. wydano w Wilnie to samo dziełko (identyczne odbicie) ze zmienionym tytułem (Wielki obrońca upadłej grzeszników przed Bogiem sprawy, abo gorliwy o zbawienie dusz ludzkich misjonarz, s. Jan Franciszek Regis Societatis Jesu wyznawca) i z dedykacją dla Andrzeja Borzęckiego, starosty krzywosielskiego.

Źródło: O. Гусева [Guseva], Собрание польских старопечатных книг в славянском фонде БАН. Несвижская ординатская библиотека Радзивиллов. Bып. 2, Санкт-Петербург 2005, poz. 505.
Sankt Petersburg, BAN: XXIX / б 21611.
Estr. XXXIII, s. 487 (niedokładnie pod hasłem: Wzór).