Nazwisko i imię:
Synopsis.
Tytuł:
Synopsis Totius Sacrae Scripturae Seu: Summaria Vulgatae, et Tirini Veteris et Novi Testamenti Facies, in usum Archidioecesis Leopoliensis. Wratislaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Imp. J. Christ. Schlunke, Fact. 1758.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, Johann Christoph Schlunke w druk. Akademickiej (Jezuickiej), 1758.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 522 (właściwie 622). Błąd w paginacji: 1-224, 125-522. Druk dwuszpaltowy, nad lewą kolumną napis: Ex Vulgata, nad prawą: Summaria Tirini. Egz. BUWr. zdefektowany: na k. Rr1v kustosz: Quae-, potem następuje składka )(8 z nagłówkiem: Anacephalaeosis. Seu Appendix Erothematica in Totam Sacram Scripturam. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Synopsis.
Synopsis Totius Sacrae Scripturae Seu: Summaria Vulgatae, et Tirini Veteris et Novi Testamenti Facies, in usum Archidioecesis Leopoliensis. Wratislaviae, Typis Academicis Societatis Jesu, Imp. J. Christ. Schlunke, Fact. 1758.
Wrocław, Johann Christoph Schlunke w druk. Akademickiej (Jezuickiej), 1758.
w 8ce, k. 1, s. 522 (właściwie 622).

Błąd w paginacji: 1-224, 125-522.
Druk dwuszpaltowy, nad lewą kolumną napis: Ex Vulgata, nad prawą: Summaria Tirini.
Egz. BUWr. zdefektowany: na k. Rr1v kustosz: Quae-, potem następuje składka )(8 z nagłówkiem: Anacephalaeosis. Seu Appendix Erothematica in Totam Sacram Scripturam.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.