Nazwisko i imię:
Maria Teresa, cesarzowa austriacka.
Tytuł:
Patent wegen Besitznehmung einiger Provinzen in Pohlen, von Seiten Ihrer Kaiserlich Königlichen Majestät zu Hungarn und Böhmen etc.etc. d.d. Wien den 11. Septembr. 1772.
Miejsce i rok wydania:
B. m., (1772).
Opis/komentarz:
folio, k. 2. Zawiera dwa rozporządzenia, pod pierwszym z nich podpisy: Maria Theresia, W. A. Fürst Kaunitz Rittberg, auf Ihrer K.K.A.M. Allerhöchst eigenen Befehl Heinrich Gabriel von Kollenbach; [ozdobnik, pod nim ozdobna linia] nach dem Wiener Original. E. XXII, 170 podaje tekst polski. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Maria Teresa, cesarzowa austriacka.
Patent wegen Besitznehmung einiger Provinzen in Pohlen, von Seiten Ihrer Kaiserlich Königlichen Majestät zu Hungarn und Böhmen etc.etc. d.d. Wien den 11. Septembr. 1772.
B. m., (1772).
folio, k. 2.

Zawiera dwa rozporządzenia, pod pierwszym z nich podpisy: Maria Theresia, W. A. Fürst Kaunitz Rittberg, auf Ihrer K.K.A.M. Allerhöchst eigenen Befehl Heinrich Gabriel von Kollenbach; [ozdobnik, pod nim ozdobna linia] nach dem Wiener Original.
E. XXII, 170 podaje tekst polski.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.