Nazwisko i imię:
Strauch Benedikt.
Tytuł:
Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klásy. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Gedruckt bey Joh. Christoph Lauhen. 1765.
Miejsce i rok wydania:
Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
Opis/komentarz:
w 8ce, s. 77, 1 nlb. Tekst dwujęzyczny zaczyna się na odwrocie k. tyt., po lewej stronie polski, po prawej niemiecki. E. XIX, 183 zna wydania: Żagań i Wrocław 1787 i 1796. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Wyd. Benedikt Strauch. J. Z. Słowiński, Katechizmy katolickie w języku polskim [...], Lublin 2005, s. 254. [Opis egz. BUWr:] Rzymsko-Katolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klasy. Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder…, 1765, sygn.: SDr 302252. Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon
Całość:
Strauch Benedikt.
Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klásy. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. Gedruckt bey Joh. Christoph Lauhen. 1765.
Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, 1765.
w 8ce, s. 77, 1 nlb.

Tekst dwujęzyczny zaczyna się na odwrocie k. tyt., po lewej stronie polski, po prawej niemiecki.
E. XIX, 183 zna wydania: Żagań i Wrocław 1787 i 1796.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Wyd. Benedikt Strauch.
J. Z. Słowiński, Katechizmy katolickie w języku polskim [...], Lublin 2005, s. 254.
[Opis egz. BUWr:] Rzymsko-Katolicki Katechizm dla większych dzieci drugiey Klasy. Römisch-Katholischer Catechismus für die IIte Classe der Kinder…, 1765, sygn.: SDr 302252. Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon