Nazwisko i imię:
Felbiger Johann Ignaz von.
Tytuł:
Römisch-Katholischer Catechismus für die kleinsten Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla naymnieyszych dzieci. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. gedruckt bey Johann Christoph Lauhen.
Miejsce i rok wydania:
Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, (1765).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 1, s. 27, 1 nlb., tabl. 1. Na polski tłumaczył o. Emanuel z Trzebnicy (Słowiński J. Z., Katechizmy katolickie w języku polskim [...], Lublin 2005, s. 254). Po k. tyt. jednostronnie zadrukowana tablica: Powszechna Tabliczká Nauki Chrześciańskiey, ktora wszystko cokolwiek się tycze Wiáry Chrześciáńskiey, krótko y iáśnie w sobie zámyka, dla łátwieyszego sámych dzieci y ludzi dorosłych poięcia, náśláduiącym sposobem zebrána. Dalej tekst dwujęzyczny, po lewej stronie polski, po prawej niemiecki. E. XIX, 183 zna wydania: Żagań i Wrocław 1787 i 1796. Wydany przy: Neueingerichtetes ABC Buchstabir und Lesebuechlein... Nowo-zebráne Obiecadło do sylábizowánia y czytánia... (Żagań 1765). Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Felbiger Johann Ignaz von.
Römisch-Katholischer Catechismus für die kleinsten Kinder. Rzymsko-Kátolicki Katechizm dla naymnieyszych dzieci. Cum Privilegio, et Licentia Ordinarii. Sagan, im Verlage der katholischen Trivialschule. gedruckt bey Johann Christoph Lauhen.
Żagań, nakł. Katholische Trivialschule, druk. Johann Christoph Lauhe, (1765).
w 8ce, k. 1, s. 27, 1 nlb., tabl. 1.
Na polski tłumaczył o. Emanuel z Trzebnicy (Słowiński J. Z., Katechizmy katolickie w języku polskim [...], Lublin 2005, s. 254).
Po k. tyt. jednostronnie zadrukowana tablica: Powszechna Tabliczká Nauki Chrześciańskiey, ktora wszystko cokolwiek się tycze Wiáry Chrześciáńskiey, krótko y iáśnie w sobie zámyka, dla łátwieyszego sámych dzieci y ludzi dorosłych poięcia, náśláduiącym sposobem zebrána. Dalej tekst dwujęzyczny, po lewej stronie polski, po prawej niemiecki.
E. XIX, 183 zna wydania: Żagań i Wrocław 1787 i 1796.
Wydany przy: Neueingerichtetes ABC Buchstabir und Lesebuechlein... Nowo-zebráne Obiecadło do sylábizowánia y czytánia... (Żagań 1765).
Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.