Nazwisko i imię:
Hoppius Joannes (Hoppe Johann).
Tytuł:
Oratio in Instauratione Veteris Gymnasii Culmensis Habita a M. Ioanne Hoppio, eiusdem Gimnasii Rectore. Anno 1554 [rz.]. Die 20. Maii Vratislaviae in officina Crispini Scharffenbergij, eodem anno, Mense Iulio.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Kryspin Scharffenberg st., 1554.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 24. K. A2: Rector Gymnasii Culmensis ad Literarum studiosos ... Die 19 Maij. 1554. K. A3r: Oratio ... K. C2v: Ad studiosam Iuventutem Gymnasii Culmensis, Elegia Ioannis Codicij. K. C5v: Ad Praestantem doctrina et virtute virum Dominum M. Ioannem Hoppium, restaurati Gymnasii Culmensis Rectorem, ex urbe Regiomontana discedentem, Valentini Neukirchiij Propempticon. E. XVIII, 263 zna inny druk tego autora: Forma Veteris Gymnasii Culmensis ... Vratislaviae 1554. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197. L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu. Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.16 adl.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Oratio In Instauratione Veteris Gymnasii Cvlmensis Habita A M. Ioanne Hoppio…, 1554. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, sygn.: Oa 1066 8° adl. 33 (BG/1429/01); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Hoppius Joannes (Hoppe Johann).
Oratio in Instauratione Veteris Gymnasii Culmensis Habita a M. Ioanne Hoppio, eiusdem Gimnasii Rectore. Anno 1554 [rz.]. Die 20. Maii Vratislaviae in officina Crispini Scharffenbergij, eodem anno, Mense Iulio.
Wrocław, druk. Kryspin Scharffenberg st., 1554.
w 8ce, k. 24.

K. A2: Rector Gymnasii Culmensis ad Literarum studiosos ... Die 19 Maij. 1554.
K. A3r: Oratio ...
K. C2v: Ad studiosam Iuventutem Gymnasii Culmensis, Elegia Ioannis Codicij.
K. C5v: Ad Praestantem doctrina et virtute virum Dominum M. Ioannem Hoppium, restaurati Gymnasii Culmensis Rectorem, ex urbe Regiomontana discedentem, Valentini Neukirchiij Propempticon.
E. XVIII, 263 zna inny druk tego autora: Forma Veteris Gymnasii Culmensis ... Vratislaviae 1554.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
L. Jarzębowski, F. Jurewiczówna, Polonika nie umieszczone w Bibliografii polskiej Estreicherów. Starodruki: wiek XVI (ze zbiorów Biblioteki Głównej UMK w Toruniu), Zeszyty Naukowe UMK w Toruniu. Nauki humanistyczno-społeczne. Nauka o książce, z. 2 (11), Toruń 1964, s. 93-142; zestawienie dostępne [03.08.2009] w Internecie – http://kpbc.umk.pl/publication/12716
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Biblioteka UMK w Toruniu: Pol.6.I.16 adl.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Oratio In Instauratione Veteris Gymnasii Cvlmensis Habita A M. Ioanne Hoppio…, 1554. Biblioteka Gdańska Polskiej Akademii Nauk, sygn.: Oa 1066 8° adl. 33 (BG/1429/01); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21