Nazwisko i imię:
Thomas à Kempis (Tomasz à Kempis).
Tytuł:
O naśladowaniu Chrystusa Pana księgi cztery przez wielebnego Tomasza z Kempis Zakonu Canonicorum Regularium Swiętego Augustyna napisane, z Łacińskiego na Polski język przetłumaczone.
Miejsce i rok wydania:
(Warszawa), Druk. Misjonarzy, 1792 (w kolofonie).
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 7, s. 558. W kolofonie: w Drukarni XX. Missyonarzów 1792. Defekt: brak dolnej części karty tytułowej. Tytuł na k. tyt. w ramce z ozdobników. Estreicher w t. 31 s. 202 i nn. nie wymienia wydania o tej ilości stronic. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 220330 I.
Całość:
Thomas à Kempis (Tomasz à Kempis).
O naśladowaniu Chrystusa Pana księgi cztery przez wielebnego Tomasza z Kempis Zakonu Canonicorum Regularium Swiętego Augustyna napisane, z Łacińskiego na Polski język przetłumaczone.
(Warszawa), Druk. Misjonarzy, 1792 (w kolofonie).
w 8ce, k. 7, s. 558.
W kolofonie: w Drukarni XX. Missyonarzów 1792.
Defekt: brak dolnej części karty tytułowej. Tytuł na k. tyt. w ramce z ozdobników.
Estreicher w t. 31 s. 202 i nn. nie wymienia wydania o tej ilości stronic.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 220330 I.