Nazwisko i imię:
Ewangelie.
Tytuł:
Ewangelie y Episztoły, w Polskim y Niemieckim języku, ná Káżdą Niedźielę y Świętá. Uroczyste przez cáły Rok. Ewangelia, und Episteln: auff alle Sontage und fürnemste Feste, durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslaw zum Nutz, auss dem Deutschen ins Polnische gebracht worden. In verlegung Christian Brachvogeln, Bürgern und Buchhändlern in Bresslaw. Zur Oelss, gedruckt bey Johann Seyffart, Anno 1665.
Miejsce i rok wydania:
Oleśnica, druk. Jan Seyffert nakł. Krystiana Brachvogla, 1665.
Opis/komentarz:
w 8ce, k. 200 (ostatnia czysta). Tytuł czerwono-czarny. Na odwrocie k. tyt. przedmowa: An den Christlichen Leser. Druk dwuszpaltowy, z lewej strony tekst niemiecki, z prawej polski. Na k. W8v: Die Passion, oder die Historia vom Leyden, Sterben und Begräbnüss unsers Herren Jesu Chiristi, auss allen Vier Evangelisten in eine Ordnung gebracht. ... Passya albo Historia o Męce, Śmierci y Pogrzebie Pana Naszego Jezusa Krystusa ze wszystkich czterech Ewangelistów porządnie zebrana. ... Na ostatniej stronie w prawej kolumnie: W Oleśnicy Drukował Jan Záyffert, Roku Pańskiego 1665. Tekst drukowany szwabachą. E. XVI, 112-113 notuje inne wydania. Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Ewangelie y Episztoły, w polskim y niemieckim języku […]. Evangelia und Episteln auff alle Sontage…, 1665. Tekst równol. w jęz. niem. i pol. Chojnacki 575. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 301101 (C0862,124); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21 [Opis egz. BUWr:] Ewangelie y Episztoły, w polskim y niemieckim języku […], 1665, sygn.: SDr 301101. Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon
Całość:
Ewangelie.
Ewangelie y Episztoły, w Polskim y Niemieckim języku, ná Káżdą Niedźielę y Świętá. Uroczyste przez cáły Rok. Ewangelia, und Episteln: auff alle Sontage und fürnemste Feste, durch das gantze Jahr. Der blühenden Jugend dieser Stadt Bresslaw zum Nutz, auss dem Deutschen ins Polnische gebracht worden. In verlegung Christian Brachvogeln, Bürgern und Buchhändlern in Bresslaw. Zur Oelss, gedruckt bey Johann Seyffart, Anno 1665.
Oleśnica, druk. Jan Seyffert nakł. Krystiana Brachvogla, 1665.
w 8ce, k. 200 (ostatnia czysta).

Tytuł czerwono-czarny. Na odwrocie k. tyt. przedmowa: An den Christlichen Leser. Druk dwuszpaltowy, z lewej strony tekst niemiecki, z prawej polski.
Na k. W8v: Die Passion, oder die Historia vom Leyden, Sterben und Begräbnüss unsers Herren Jesu Chiristi, auss allen Vier Evangelisten in eine Ordnung gebracht. ... Passya albo Historia o Męce, Śmierci y Pogrzebie Pana Naszego Jezusa Krystusa ze wszystkich czterech Ewangelistów porządnie zebrana. ... Na ostatniej stronie w prawej kolumnie: W Oleśnicy Drukował Jan Záyffert, Roku Pańskiego 1665.
Tekst drukowany szwabachą. E. XVI, 112-113 notuje inne wydania.

Źródło: H. Sadowska-Skurowa, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 2), Roczniki Biblioteczne R. IX: 1965, s. 171-197.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: Ewangelie y Episztoły, w polskim y niemieckim języku […]. Evangelia und Episteln auff alle Sontage…, 1665. Tekst równol. w jęz. niem. i pol. Chojnacki 575. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 301101 (C0862,124); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
[Opis egz. BUWr:] Ewangelie y Episztoły, w polskim y niemieckim języku […], 1665, sygn.: SDr 301101. Katalog komputerowy Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu – http://156.17.58.26:8000/cgi-bin/gw_2010_1_3/chameleon