Nazwisko i imię:
Neumann Kaspar.
Tytuł:
Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow, w Proźbie, Modlitwie, Przycżyn: Dźiękowániu, Słowy krotkiemi ogárniona: Ludźiom wsżystkim żadnego nie wyłącżájąc Wieku, Stanu, Doległośći, Czásu, ták ráno, jáko na Wiecżór, niemniey y w kośćiele Nábożeństwo odpráwującym przygodna. Z Niemieckiego ná Polski przeniesiona Język przez Janá Ernesti. W Oleśnicy Drukował Gottfryd Güncel, Kosztem Tłumácżá. R. P. 1687.
Miejsce i rok wydania:
Oleśnica, druk. Gotfryd Güntzel nakł. Jana Ernestiego, 1687.
Opis/komentarz:
w 12ce, k. 3, s. 195, 1 nlb. [Tyt. nagł.:] M. Kasprá Neumánná, Czásu tego Słowá Bożego Sługi Wrocłáwskiego, Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow […]. [Po s. 123 osobny tytuł:] M. C. N. Kern Aller Morgen- und Abend-Seegen, in Bitte, Gebeth, Fürbitte, und Dancksagung, getheilet. In Oels, druckts Gottfried Güntzel, 1687. M. K. N. Treść Wszystkich Rânnych y Wiecżornych-Modlitew, ná Proźbę, Modlitwę, Przycżynę y Dźiękowánie dźielona. W Oleśnicy drukował Gottfried Güntzel, 1687. Tekst w językach.: niemieckim i polskim. Tłumacz w umieszczonej na początku przedmowie w języku niemieckim wyjaśnia powody wydania tego modlitewnika: ,,Die Polnische Sprache sey wegen der angräntzenden Pohlen allhier in Bresslau nöthiger und nützlicher als andere aussländische Sprachen. Wenn nun durch ordentlichen Beruff mich verpflichtet befinde der Jugend die in hiesiger Schul die Polnische Sprache gelernet, gelernet hat, lernen wird, mit erbaulichen Mitteln (so auch andern Liebhabern derselben nicht undienlich seyn können) auffs möglichste an die Hand zu gehen. Alss habe durch Veranlassung guter Freunde ... den Kern aller Gebethe auff solche Art zum Druck befördert, damit die welchen die Polnische Sprache bekandt ist, in solcher ihre Andacht zu verrichten verlangen und nicht allemahl den rechten Nachdruck aller Worte erreichen, ihnen durch das beygefügte Deutsche bald helffen können. So viel es möglich ist nach, der Eigenschafft beyder Sprachen alles rein und gut Polnisch gegeben ...“. Jest to tłumaczenie znanego modlitewnika Kern aller Gebete ułożonego przez pastora wrocławskiego Kaspra Neumanna; druk szwabachą, tylko karty tytułowe częściowo antykwą. Estreicherowi nieznany. E. XXIII, 90 podaje tylko: Herrn Caspar Neumanns. Kern aller Gebete, B. m. i r. (XVIII w.) w 8ce, k. 8 nlb. z adnotacją, że druk taki znajdował się w Bibliotece Krasińskich. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Dodatkowe:
Neumann Kaspar (1648-1715). [Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: M.Kaspra Neumanna... Treść wszystkich modlenia się sposobów... Z niemieckiego na polski przeniesiona język przez Jana Ernesti, 1687. Chojnacki 1544. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 378128 (B0364,565/B0365); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21
Całość:
Neumann Kaspar.
Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow, w Proźbie, Modlitwie, Przycżyn: Dźiękowániu, Słowy krotkiemi ogárniona: Ludźiom wsżystkim żadnego nie wyłącżájąc Wieku, Stanu, Doległośći, Czásu, ták ráno, jáko na Wiecżór, niemniey y w kośćiele Nábożeństwo odpráwującym przygodna. Z Niemieckiego ná Polski przeniesiona Język przez Janá Ernesti. W Oleśnicy Drukował Gottfryd Güncel, Kosztem Tłumácżá. R. P. 1687.
Oleśnica, druk. Gotfryd Güntzel nakł. Jana Ernestiego, 1687.
w 12ce, k. 3, s. 195, 1 nlb.

[Tyt. nagł.:] M. Kasprá Neumánná, Czásu tego Słowá Bożego Sługi Wrocłáwskiego, Treść wszystkich Modlenia śię Sposobow […].
[Po s. 123 osobny tytuł:] M. C. N. Kern Aller Morgen- und Abend-Seegen, in Bitte, Gebeth, Fürbitte, und Dancksagung, getheilet. In Oels, druckts Gottfried Güntzel, 1687. M. K. N. Treść Wszystkich Rânnych y Wiecżornych-Modlitew, ná Proźbę, Modlitwę, Przycżynę y Dźiękowánie dźielona. W Oleśnicy drukował Gottfried Güntzel, 1687.
Tekst w językach.: niemieckim i polskim. Tłumacz w umieszczonej na początku przedmowie w języku niemieckim wyjaśnia powody wydania tego modlitewnika: ,,Die Polnische Sprache sey wegen der angräntzenden Pohlen allhier in Bresslau nöthiger und nützlicher als andere aussländische Sprachen. Wenn nun durch ordentlichen Beruff mich verpflichtet befinde der Jugend die in hiesiger Schul die Polnische Sprache gelernet, gelernet hat, lernen wird, mit erbaulichen Mitteln (so auch andern Liebhabern derselben nicht undienlich seyn können) auffs möglichste an die Hand zu gehen. Alss habe durch Veranlassung guter Freunde ... den Kern aller Gebethe auff solche Art zum Druck befördert, damit die welchen die Polnische Sprache bekandt ist, in solcher ihre Andacht zu verrichten verlangen und nicht allemahl den rechten Nachdruck aller Worte erreichen, ihnen durch das beygefügte Deutsche bald helffen können. So viel es möglich ist nach, der Eigenschafft beyder Sprachen alles rein und gut Polnisch gegeben ...“.
Jest to tłumaczenie znanego modlitewnika Kern aller Gebete ułożonego przez pastora wrocławskiego Kaspra Neumanna; druk szwabachą, tylko karty tytułowe częściowo antykwą.
Estreicherowi nieznany. E. XXIII, 90 podaje tylko: Herrn Caspar Neumanns. Kern aller Gebete, B. m. i r. (XVIII w.) w 8ce, k. 8 nlb. z adnotacją, że druk taki znajdował się w Bibliotece Krasińskich.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Neumann Kaspar (1648-1715).
[Bazy BN:] Druki XVI-XVIII w. Katalog mikrofilmów: M.Kaspra Neumanna... Treść wszystkich modlenia się sposobów... Z niemieckiego na polski przeniesiona język przez Jana Ernesti, 1687. Chojnacki 1544. Biblioteka Uniwersytecka BUWr, sygn.: 378128 (B0364,565/B0365); informacja dostępna w Internecie – http://mak.bn.org.pl/cgi-bin/makwww.exe?BM=21