Nazwisko i imię:
Lac.
Tytuł:
Lac rationabile Mleko duchowne. To jest: Poźyteczna, y potrźebna Náuká Chrześćiáńska, Dziatkom, y Ludźiom dorosłym, którźy dla slábszego rozumu jeszcźe są niemowiątkámi w Christuśie, przedłożoná, y krotkim wykłádem objáśniona, z prźydátkiem roźnych modlitw, Duszom naboźnym pewnego czásu zwyczáynych. Roku 1711. w Wrocłáwiu, Jan Jáncke, Literámi Báumáńskiemi drukował.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, Jan Jancke w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1711.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 119, 1 nlb. Druk szwabachą. E. XXII, 449 wymienia druk o podobnym tytule: Mleko duchowne to iest poźyteczna y potrzebna nauka chrześciańska dziatkom y ludziom dorosłym. Przedrukowana 1733 we Lwowie, w drukarni Coll. Soc. Jesu, w 12ce, k. 3, str. 138. Nie podaje jednak, gdzie znajduje się ten druk. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Lac.
Lac rationabile Mleko duchowne. To jest: Poźyteczna, y potrźebna Náuká Chrześćiáńska, Dziatkom, y Ludźiom dorosłym, którźy dla slábszego rozumu jeszcźe są niemowiątkámi w Christuśie, przedłożoná, y krotkim wykłádem objáśniona, z prźydátkiem roźnych modlitw, Duszom naboźnym pewnego czásu zwyczáynych. Roku 1711. w Wrocłáwiu, Jan Jáncke, Literámi Báumáńskiemi drukował.
Wrocław, Jan Jancke w druk. dziedziców Jerzego Baumanna mł., 1711.
w 12ce, s. 119, 1 nlb.

Druk szwabachą.
E. XXII, 449 wymienia druk o podobnym tytule: Mleko duchowne to iest poźyteczna y potrzebna nauka chrześciańska dziatkom y ludziom dorosłym. Przedrukowana 1733 we Lwowie, w drukarni Coll. Soc. Jesu, w 12ce, k. 3, str. 138. Nie podaje jednak, gdzie znajduje się ten druk.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.