Nazwisko i imię:
Katechizm.
Tytuł:
Catechismus, to iest: Poźyteczna, y potrzebna Náuká Chrześćiáńska Dźiatkom, y Ludźiom dorosłym przedłożona Roku, 1745. w Wrocłáwiu, w Drukárni Acádemiczkiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae.
Miejsce i rok wydania:
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1745.
Opis/komentarz:
w 12ce, s. 24. Druk szwabachą. Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Lokalizacja:
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.
Całość:
Katechizm.
Catechismus, to iest: Poźyteczna, y potrzebna Náuká Chrześćiáńska Dźiatkom, y Ludźiom dorosłym przedłożona Roku, 1745. w Wrocłáwiu, w Drukárni Acádemiczkiei Colleg. Soc. Jesu Wratislaviae.
Wrocław, druk. Akademicka (Jezuicka), 1745.
w 12ce, s. 24.

Druk szwabachą.

Źródło: H. Sadowska, Nieznane Estreicherom polonica w zasobie starych druków Biblioteki Uniwersyteckiej we Wrocławiu (cz. 1), Roczniki Biblioteczne R. II: 1958, s. 155-188.
Biblioteka Uniwersytecka we Wrocławiu.