Nazwisko i imię:
Komisarze (My).
Tytuł:
My Kommissarze Kommissyi Dobrego Porządku przez Uchwałę Seymikow Gospodarskich wyznaczeni.
Miejsce i rok wydania:
B. m., b. r. (1781).
Opis/komentarz:
folio, k. 5. O owczarzach i zapłacie dla czeladzi wiejskiej i dworskiej. Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w Obec y każdemu zosobna komu otym [ sic ] wiedzieć należy, a Mianowicie J.O.J.WW. Naszym Wielce Mościwym Panom Dóbr Ziemskich, Królewskich y Duchownych, Dziedzicom y wszelkiego Prawa Posiadaczow [...] Iz kiedy na Mocy Prawa tym Prześwietnym Woiewodztwom Podobało się Uchwała Seymiku Gospodarskiego w Środzie, Dnia 19 Miesiąca Sierpnia, Roku 1777go. [...] [Expl.:] [...] y tę Ustawę Naszę Rękami Własnemi Podpisuiemy. Działo się w Mieście Jego Krolewskiey Mości Poznaniu. Dnia 15. Miesiąca Sierpnia 1781. Roku. Stanisław Łodzia Rogaliński [...] Prezyduiący mpp. [...] Tadeusz na Jaraczewie Jaraczewski [...] Komissarz mpp. Na końcu ozdobnik. Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Lokalizacja:
Biblioteka Śląska: 224415 III.
Całość:
Komisarze (My).
My Kommissarze Kommissyi Dobrego Porządku przez Uchwałę Seymikow Gospodarskich wyznaczeni.
B. m., b. r. (1781).
folio, k. 5.

O owczarzach i zapłacie dla czeladzi wiejskiej i dworskiej.
Tytuł nagłówkowy. [Inc.:] Wszem w Obec y każdemu zosobna komu otym [ sic ] wiedzieć należy, a Mianowicie J.O.J.WW. Naszym Wielce Mościwym Panom Dóbr Ziemskich, Królewskich y Duchownych, Dziedzicom y wszelkiego Prawa Posiadaczow [...] Iz kiedy na Mocy Prawa tym Prześwietnym Woiewodztwom Podobało się Uchwała Seymiku Gospodarskiego w Środzie, Dnia 19 Miesiąca Sierpnia, Roku 1777go. [...] [Expl.:] [...] y tę Ustawę Naszę Rękami Własnemi Podpisuiemy. Działo się w Mieście Jego Krolewskiey Mości Poznaniu. Dnia 15. Miesiąca Sierpnia 1781. Roku. Stanisław Łodzia Rogaliński [...] Prezyduiący mpp. [...] Tadeusz na Jaraczewie Jaraczewski [...] Komissarz mpp. Na końcu ozdobnik.

Źródło: J. Berger-Mayerowa, Nie znane Estreicherowi „polonica” i „silesiaca” w starodrukach Biblioteki Śląskiej (seria I), Katowice 1961.
Biblioteka Śląska: 224415 III.